Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat


Adatkezelő:
UltiStars.hu JátékOldal fő Üzemeltetője:
Prorok Márton
marabu ulti

Az ultistars.hu Magyarországon bejegyzett domain, magyar szerverrel és magyar állampolgárságú Üzemeltetővel, Magyarország és az Európai Unió jogszabályai vonatkoznak rá.
Adatkezelési szabályzatunk eredeti nyelve a magyar, a pontatlan fordításból, vagy hamisításból eredő félreértésekért nem vállalunk felelősséget.

Önt, mint Felhasználónkat, mint (jogi megfogalmazásban) Érintett személyt, az alábbi jogok illetik meg, melyeket biztosítunk is Önnek:

Az átlátható tájékoztatás joga jelen szabályzat útján valósul meg az Ön számára.

Hozzáférési jog keretében kérhet tőlünk másolatot a nálunk Önről kezelt adatokról.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Érintett által kért TOVÁBBI másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait digitális formában megkapja, illetve ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa.

Helyesbítéshez való jog: Ön kérhet minket pontatlan adatai helyesbítésére.

Elfeledtetéshez való jog: kérheti személyes adatainak törlését.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Érintett csak úgy gyakorolhatja jogait, ha azonosítja saját jogosultsági státuszát, jogosulatlan kéréseknek nem tehetünk eleget. Ez a gyakorlatban tipikusan úgy valósulhat meg, amennyiben Ön regisztrált Felhasználónk, és a regisztrációnál Ön által megadott email címről intézi felénk kérését. Az Adatkezelő akkor sem köteles eleget tenni bizonyos kéréseknek, amennyiben saját jogos érdekében gyűjtötte az adatokat, tehát ha az adatkezelésnek az Ön hozzájárulásán túlmenő jogalapja is van, például hatóság vagy üzleti (SMS) partner felé történő elszámolás, vagy az Adatkezelő jogos érdeke, például csalások vagy becsületsértések megelőzése, elkerülése, felderítése, akkor nem köteles törölni az Érintett adatait.

Tiltakozási jog: külön felhívjuk a figyelmét, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen Ön tiltakozhat. Az Érintett jogaival szemben elsőbbséget élvez az Adatkezelőnél fennálló kényszerítő jellegű jogos ok. Mivel profilalkotást és direkt marketing jellegű adatkezelést nem folytatunk, így ilyen jellegű adatkezelés elleni tiltakozással szemben teendőnk nincsen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: korlátozás jogos kérése esetén a személyes adatait tovább tárolhatjuk, egyéb adatkezelés azonban csak az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás esetén érvényesülő jogok: ide tartoznak az olyan személyes jellemzők értékelései, mint például az érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez kapcsolódó jellemzők elemzése vagy előrejelzése. Az UltiStars.hu nem folytat ilyen automatizált profilalkotást, így az Érintettnek felesleges kérnie emberi beavatkozást.

Adatkezelési célok:
1) Az ultistars.hu weboldal minden meglátogatása

A kezelt adatok köre:
- a meglátogatott ultistars.hu aloldal címe (URL) és az előző oldal címe ahonnan ide érkezett (referer)
- látogatás időpontja
- Felhasználó internetcíme: IP cím, Host
- Felhasználó böngészőjének adatai: pl. Chrome, Firefox, IExplorer, Edge, Opera, Safari stb., verzió, nyelv, óra eltolódás, oprációs rendszer, 3D képesség, WebSocket képesség, képernyőméret
- Levonható következtetések, például országa, nyelve, időzónája, okos mobilkészülékes-e

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelő jogos érdekei:
- a szolgáltatás biztonságának és megbízhatóságának a biztosítása, internetes támadások kivédése: IP cím rögzítés nélkül lehetetlen kivédeni egy internetes támadást, terhelést, hekkelést, kártékony robotokat stb. és a gyakorlatban is több támadást védtünk már ki sikeresen
- csalás megelőzése: a csaló ember személyét lehetetlen magasabb szintű (pl. NetVerify) azonosítások igénybevétele nélkül tiltani, csak az ideiglenes internet elérése tiltható, jellemzően anélkül hogy tudnánk valójában ki a csaló
- törvénysértések, visszaélések (például, de nem kizárólag gyakori a becsületsértés, rágalom, jó hírnév megsértése) megelőzése, bűnüldöző szervek elősegítése
- Támogatók és Felhasználók azonosíthatósága, duplikációk kiszűrhetősége, kifizetések jóváírása
- a Felhasználói élmény növelése, például a statisztikákból levonható hasznos következtetésekkel, például milyen gyakori képernyőméretekre érdemes a játék grafikát fejleszteni, milyen nyelvre lehet érdemes lefordítani, akiknek nem megy a 3D megjelenítés kaphassanak 2D megjelenítést stb. elengedhetetlen fontosságú (anonym) adatok. A pontos képernyőméret ismerete nélkül elvi lehetetlenség lenne a játékot megjeleníttetni a Felhasználók különböző eszközein.

Megjegyzés:
Ezen adatokat nem közvetlenül az Érintett, hanem annak internetszolgáltatója, eszköze, böngésző programja szolgáltatja, éppen ezért nem is egyedi, nem derül ki ha például ugyanazt a laptopot több ember felváltva használja. Vegyék figyelembe, hogy az internet anonym, az IP címet sem az Adatkezelő, sem egy esetleges támadó gyakorlatilag nem képes összekötni az Érintett természetes személlyel (Önnel), sem a böngésző adatait és egyéb fentieket, sőt azok összességéből sem vonható le ilyen következtetés. Még ha ismernénk is az internet előfizetőjét (ami önmagában lehetetlen), az még mindig semmilyen garanciát nem nyújtana arra vonatkozóan, hogy az internetelérést valóban pont az előfizetője használta-e, vagy más "beavatott" személy, például egy MCDonalds ingyenes nyílt wifijét bárki igénybe veheti, akár egyidőben is több tucatnyian, de tipikusan egy otthoni előfizetést és ahhoz használt laptopot is a család / lakótársak több tagja felváltva használ, így szigorú jogértelmezés szerint sem azonosítható az Érintett. Még ha feltételezhető lenne is, hogy mindig ugyanaz a személy használja az IP-t, akkor sem tudható, valójában ki ő. Az IP címek azon felül hogy visszakódolhatatlan információforrások, sem természetesen személyhez sem elegendően pontos helyhez sem köthetőek, rendszerint naponta vagy hetente megváltoznak, vagy modem ki/be kapcsolásakor, vagy mobilnet esetén helyváltozáskor stb. A beazonosítható földrajzi hely, pontatlanságánál fogva szintén alkalmatlan az egyén azonosítására. Mindezeken túl a csaló és becsületsértő felhasználók előszeretettel alkalmaznak olyan szoftvereket és megoldásokat, melyek az eredeti IP címüket és minden más fenti adatot meghamisítanak.
Büntetőügyi esetek felderítése során természetesen megvannak a bűnöldöző szervek módszerei az igazság felderítésében, de ez még sokkal mélyebb szaktudást és felkészültséget igényel, és szintén nem hozzáférhető.
Mindezek figyelembevételével egyértelmű, hogy a gyakorlatban az IP cím elveszíti Személyes adat jellegét. Megnyugtató a webhelyek látogatói számára, hogy fentiek miatt IP címük kompromittálódása csekély mértékű fenyegetést (sem) jelent számukra.
Az anonym internet sajnos csak a csalókat, becsületsértőket (szaknyelven a trollokat) és egyéb törvényszegőket segíti, teszi megakadályozhatatlanná ismételt, szándékosan káros tevékenységeiket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy nekünk nincsen ráhatásunk az Ön köztes Szolgáltatóinak az Adatkezelési módjaira, és ezeket a Szolgáltatókat megnevezni sem tudjuk, mert attól függ, Ön miként éri el weboldalunkat. Az Ön adatait számos hardver és szoftver kezelheti, úgy mint pl.: az eszköz, amit most használ (laptop, mobiltelefon, tablet, PC vagy más); egy belső alkatrész (pl. hálókártya, chip stb); ezen eszközön futó operációs rendszer (Windows, Android, Macintosh, Linux stb); az eszközön futó böngésző program (Chrome, Firefox, Opera stb); böngésző beépülői (pl. AdBlock vagy egy Vírus); az operációs rendszer által futtatott egyéb programok (Vírusirtó, Tűzfal, vagy egy Vírus stb); az eszköz perifériái (pl. billentyűzet, egér, nyomtató, webkamera, mikrofon), ezek szoftverei és driverei; az eszközhöz kapcsolt egyéb hardverek (pl. pendrive); az internet szolgáltatója (Digi, Telekom, UPC, Telenor, Vodafone stb) és minden általuk használt eszköz és szoftver; az internet eléréshez használt eszközök (Modem, Router), ezek gyártói, akár egyes belső alkatrészei külön is, és az ezeken futó program (BIOS, Firmware, Updater stb) és ezek gyártói; stb stb. Rengeteg hírt találni, amik beszámolnak a felsorolt típusok "lebukásairól", szinte minden nagy gyártó és gigacég élt már vissza titokban személyes adatokkal. Mi tehát csak egyetlen kis láncszem vagyunk az Ön adatkezelésében: a legmegbízhatóbb láncszem, akik a Játékban és az Önök megelégedésében vagyunk érdekeltek, működésünk a lehető legtisztább és legátláthatóbb.


Az adatkezelés módja:
Biztonságban, tárolt adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 1 év.

1.1) Kapcsolat cset (ultistars.hu/chat)
A kezelt adatok köre:
- cset üzenet
- Felhasználónév
- Cookie (betűszín, betű formázások)
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az ultistars.hu Cset oldala nyilvános, bárki által megtekinthető, így az ott önként publikált adatok is nyilvános adatok. Ehhez a Felhasználó hozzájárulását adja.
Az Adatkezelő jogos érdeke: csalások, becsületsértések megelőzése, megakadályozása, moderációs követelmények betartatása.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 2 év.

1.2) TTS (ultistars.hu/tts)
A kezelt adatok köre:
- az ulti játék során leggyakrabben elhangzó több mint 100 különböző kifejezés Hanganyaga
- Felhasználónév
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az ultistars.hu TTS Hanganyagai nyilvánosak, azokat ulti játék során bárki viszonthallhatja, így az ott önként rögzített hangfájlok is nyilvános adatok. Ehhez a Felhasználó hozzájárulását adja.

Az adatkezelés módja:
Publikusan elérhető adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 2 év.

1.3) Profilkép (ultistars.hu/kepek)
A kezelt adatok köre:
- Profilkép
- Felhasználónév
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
A Felhasználók Profilképei nyilvánosak, azokat ulti játék során, illetve a partikat visszanézve bárki láthatja. Ehhez a Felhasználó hozzájárulását adja.

Az adatkezelés módja:
Publikusan elérhető adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 2 év.

1.4) Vendég belépés a játékba (ultistars.hu/game)
A kezelt adatok köre:
- netszolgáltatóból és IP címből alkotott ideiglenes, anonym vendég név (például broadband.123)
- Cookie (hanyadik látogatása)
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az Érintett hozzájárulása.
Az ultistars.hu vendég játékosainak nevei nyilvánosak, azokat ulti játék során bárki láthatja, a cseteléseit, játékait, egyéb cselekvéseit és az ezekből levonható következtetéseket, statisztikákat bárki megtekintheti, így a vendég belépés során csak nyilvános és anonym adatok keletkeznek az 1) adatkörön felül. A vendég név és a látogatások darabszáma anonym adat, ezekből kikövetkeztetni az Érintett személyazonosságát lehetetlen. A vendég név csak ideiglenes, elmaszkolt azonosító, az IP cím megváltozása a vendég nevet is megváltoztatja. A vendég nevek nem is egyediek, más Érintettek kaphatnak, kapnak olyan vendég nevet amit korábban mások kaptak. Ugyanazt illetve hasonló internetet felváltva használó különböző Érintettek várhatóan azonos vendég nevet kapnak, ha azonban egyidőben többen használnak hasonló netet, eltérő vendég neveket kapnak - megkülönböztetni, beazonosítani őket egyik esetben sem lehetséges. A vendég név használat csak játékoldalunk egyszerű kipróbálására való. Az UltiStars.hu meg sem kísérli követni a Vendég játékosokat, Cookie és más Storage rendszerekben sem helyezünk el sem követésre alkalmas, sem Személyes adatokat - hozzájárulás hiányában semmit.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 1 év.

1.5.1) Normál regisztráció nyilvános, kötelező adatai (ultistars.hu/zseton/reg)
A kezelt adatok köre:
- Felhasználóneve
- Vezetéknéve Keresztneve
- Neme Nő/Férfi

Az adatkezelés jogalapja:
Az ultistars.hu regisztrált játékosainak felhasználónevei nyilvánosak, azokat ulti játék során bárki láthatja, a cseteléseit, játékait, egyéb cselekvéseit és az ezekből levonható következtetéseket, statisztikákat bárki megtekintheti. Vegyék figyelembe, hogy a Facebook alapelveit követve, Vezeték és Keresztneve, neme is nyilvános adat. Nehezen lenne összeegyeztethető egy Facebook belépő és egy Normál regisztráló Érintett merőben különböző szintű adatkezelése. Mindehhez a Felhasználó hozzájárulását adja, ezáltal Személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.
A Felhasználónévnek vannak formai követelményei (karakterszám, megengedett ABC), egyedinek kell lennie (kis/nagybetű eltérésen túlmenően is), nem lehet sértő, vulgáris, felháborodásra okot adó, megtévesztő, és minden Érintett csak egy Felhasználónevet használhat.
Vegyék figyelembe, hogy a Felhasználónév csak fantázianév (például marabu), amiből az Érintettre következtetni általában nem lehet, és a JátékOldalunkon kívül semmitmondó, más weboldalak felhasználóneveivel nem kompatibilis, azokkal akár ellentmondó. Általános esetben a Vezetéknév Keresztnév sem elegendő egy Érintett beazonosítására.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 3 év.

1.5.2) Normál (nem Facebook-os) regisztráció nem nyilvános, kötelező adatai (ultistars.hu/zseton/reg):
A kezelt adatok köre:
- Jelszava
- Email fiókja (1 aktiválható)
- Születésnapja
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelő jogos érdeke: az Adatkezelőnek "észszerű erőfeszítéseket" kell tennie, hogy megbizonyosodjon a Felhasználó életkoráról, adatai helyességéről.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.
Az Ön elérhetőségeit arra használjuk fel, hogy kommunikáljunk Önnel, tájékoztassuk a szabályzatainkról és a felhasználási feltételeinkről. Az Ön adatait használjuk fel akkor is, amikor válaszolunk Önnek, ha hozzánk fordul.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 2 év.

1.5.3) Normál (nem Facebook-os) regisztráció nem nyilvános, nem kötelező adatai (ultistars.hu/zseton/reg):
A kezelt adatok köre:
- További jelszavai
- További email fiókjai
- Telefonszáma
- Irányítószáma
- Települése
- Utca, házszáma
- Névnapja
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelő jogos érdekei: többszörös visszaélők, csalók, becsületsértők kiszűrése, a kezelt adatok helyességi követelményének, megbízhatóságának észszerű biztosítása, többszörösen regisztrálók kiszűrése, törlése, összevonása, segítése, bűnüldöző szervek munkájának elősegítése.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.
További jelszavak megkönnyítik a belépést, elősegítik az elfelejtett jelszavak miatti problémák orvoslását.
További emailcímek elősegítik az elvesztett emailcím problémájának orvoslását.
További adatok a fenti érdekeken túl a kapcsolattartást is elősegítik.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 1 év.

1.6) Facebook regisztráció (ultistars.hu/game):
- Felhasználónév
- Facebook által kezelt nyilvános adatok: Nyelv, Ország, Időzóna, Név, Nem, Felhasználónév, Profilkép, Korcsoport, Bizonyos tevékenységek.
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Facebook regisztráció során csak nyilvános adatok keletkeznek. Ehhez az Érintett hozzájárulását adja.

Az adatkezelés módja:
A Facebook-adatok Adatkezelője a Facebook, az UltiStars.hu csak beléptetési könnyítésre használja a Facebook API-t. Első Facebook belépése során a Felhasználó önként dönti el egy, a Facebook által biztosított felületen, hogy engedélyezi-e nyilvános Facebook adatainak, például Profilképének továbbosztását, valamint választ és regisztrál egy új UltiStars.hu Felhasználónevet. Amely adatok a Facebook-on nyilvánosak, azok a Facebook Adatkezelési szabályzata alapján szabadon tovább oszthatók. Az UltiStars.hu Felhasználónév szintén nyilvános adat. Ehhez az Érintett a regisztrációnál hozzájárulását adja.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 3 év.

1.7) Regisztrált és Facebook belépés a játékba (ultistars.hu/game):
A kezelt adatok köre:
- Felhasználónév
- Cookie: Felhasználónév, jelszó, hanyadik látogatása
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 1 év.

1.8) Játék közben (ultistars.hu/game):
- Felhasználónév
- Cookie: játék beállításai, például csetelési betűszín, kiválasztott pakli, hangerő
- Profilkép
- Csetelései
- Cselekvései
- Toplista statisztikákhoz aggregált adatok: siker, zseton, pont, arány, gyorsaság, aktivitás, játéknem
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az Érintett hozzájárulása.
Az Adatkezelő jogos érdeke: csalások, becsületsértések megelőzése, megakadályozása, moderációs követelmények betartatása, játékélmény maximalizálása.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.
Kutatás és fejlesztés: A rendelkezésünkre álló információt felhasználjuk a Termékeink fejlesztésére, tesztelésére és javítására, beleértve a felmérések és kutatások készítését, továbbá új termékek és funkciók tesztelését és hibaelhárítását.
Biztonság, integritás és védelem elősegítése: A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk, hogy ellenőrizzük a fiókokat és az aktivitásokat, küzdjünk a káros magatartásokkal szemben, azonosítsuk és megelőzzük a kéretlen tartalmakat és más rossz élményeket, és elősegítsük a biztonságot a JátékOldalon belül és kívül. Például a rendelkezésünkre álló adatokat felhasználjuk, ha gyanús aktivitásokat vagy felhasználási feltételeink vagy szabályzataink megsértését kell kivizsgálnunk.
Vegyék figyelembe, hogy a vendég belépés csak JátékOldalunk kipróbálására való, sok korlátozást tartalmaz, mivel azonosítatlan anonym Felhasználókról van szó, nincs Profilképük, nem keletkezik egyedi statisztikájuk, csak korlátozottan csetelhetnek a játék asztaloknál (például beköszönhetnek úgy, hogy: sziasztok).

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 1 év.

1.9) Támogatás (ultistars.hu/zseton/tamogatas):
A kezelt adatok köre:
- Felhasználónév
- Átutalás összege
- Átutalás gyakorisága
- VIP-szint
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az adatkezelő jogos érdekei: a Támogató és a támogatás beazonosíthatósága, VIP-tagságok kezelése, visszaélések megelőzhetősége.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 2 év.

1.9.1) Számlázás (ultistars.hu/zseton/tamogatas):
A kezelt adatok köre:
- Felhasználónév
- e-mail cím
- a Számla törvény által előírt tartalmi elemei: Összeg, Név, ÁFA-alanyiság, Cím, Adószám, Bankszámla
- az 1) pontban foglalt adatkör

Az adatkezelés jogalapja az 1) adatkör kivételével, tehát azon felül:
Az adatkezelő jogos érdekei: a Számla kibocsájthatósága, kiküldhetősége, visszakereshetőség, visszaélések megelőzése, adóbevallás, könyvelés, bevételi nyilvántartás.

Az adatkezelés módja:
Biztonságban tárolt adatok a szerveren.

Az adatkezelés ideje:
Az adat keletkezésétől számított minimum 1 év.

Harmadik felek, mint adatkezelők:

2) Emelt díjas SMS:
- Tranzakció adatai: status, id, prefix, üzenet, telefonszám, kategória, operátor, időpont
- Felhasználónév
Az adatkezelő az Info-Tech Kft.
Az ultistars.hu nem kezel ezzel kapcsolatos adatokat, hanem az Info-Tech sikeres visszajelzése alapján jóváírja a tranzakcióért járó zsetont a Felhasználónak.

3) UltiStars Facebook oldala, ultistars.tumblr.com, ultiliga.hu :
Harmadik felek hírei, beszámolói: nyilvános adatok, publikációk.

4) Hirdetések:
Az ultistars.hu oldalon megjelenő hirdetések adatkezelője a Google AdSense, az ultistars.hu csak aggregált, statisztikai és összesítő adatokhoz fér hozzá, ami alkalmas a felek közötti üzleti elszámoláshoz, és a látogatók összesített nyilvános adatainak felméréséhez, mint például mely országból mennyi látogató hány hirdetést tekintett meg.

5) Jitsi
Külső WebRTC szolgáltató, vagyis Skype jellegű konferenciabeszélgetést tesz lehetővé. Adatkezelése és működése önálló és elszigetelt, az ultistars.hu és meet.jit.si közötti Személyes adat csere nincsen.

JátékOldalunk nem gyűjt különlegesnek számító adatokat, mint például vallási, politikai nézetei vagy azzal kapcsolatban, hogy kik iránt "érdeklődik", vagy az egészségével kapcsolatban, valamint biometrikus azonosítók. Ezek, illetve egyéb információk (mint például a faji vagy etnikai származás, világnézet, szakszervezeti tagság) az európai uniós jog szerint különleges védelem alatt állnak.

JátékOldalunknak azon részét, melynek adatkezelése kizárólag hozzájárulás alapján vehető igénybe, nem használhatják 13 éven aluliak. Amennyiben 13, 14 vagy 15 éves vagy, küldj szülői hozzájárulást ahhoz, hogy a te saját hozzájárulásodat adataid kezeléséhez elfogadhassuk.

JátékOldalunk nem folytat marketing tevékenységet, nem küldünk ilyen email-eket, és profilalkotást sem folytatunk.

Vegyék figyelembe, hogy JátékOldalunk egyetlen célja hogy minél több etikus Felhasználónk legyen, akikkel kellemes időtöltés együtt játszani.

Az UltiStars.hu nonprofit szervezet, bárki élete végéig ingyenesen tud nálunk játszani, a rendszeres szerver, domain, tárhely, internet stb. költségek és a játék fejlesztésére fordított, meg nem térített munkaórák sokszorosan túlhaladják a reklám és önkéntes (ritkán vásárolt, jelképes jellegű) SMS részesedést.

Mik azok a nyilvános adatok?
Ami nyilvános, azt bárki megnézheti. Ebbe a körbe beletartozik minden ember, aki a JátékOldalt használja, valamint az interneten található egyéb webhelyek látogatói is, plusz a nyomtatott vagy sugárzott, felvett stb. média anyagok olvasói, hallgatói, nézői. Ha például szolgáltatásaink használatával szólsz hozzá nyilvánosan egy ulti partihoz, az megjelenhet egy híroldalon vagy máshol is.
A JátékOldal színterei nyilvános helyek. A cselekvéseid és hozzászólásaid láthatóak minden olyan személy számára, aki magát az oldalt láthatja. Általában véve, amikor játszol, vagy kibicelsz, vagy hozzászólást teszel közzé a JátékOldalon, erről bejegyzés jelenhet meg hírekben és másutt a JátékOldalon és azon kívül is.
Milyen adatok nyilvánosak?
Az Ön által a regisztrációs adatlap kitöltésekor megadott adatok egy része nyilvános. A nyilvános adatlaphoz tartozik a neve, a neme, a felhasználóneve, és a profilképe. A regisztrált Felhasználók felhasználóneve, és a vendég játékosok vendég neve is nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Mindemellett lehetséges, hogy maga a Felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát, személyes azonosítását lehetővé teszi. A Felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott Felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel Személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a Felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.
A kapcsolattartást megkönnyítő felhasználások:
A neve és a profilképe megkönnyíti az embereknek, hogy felismerjék.
A nyelv és az ország adatai megkönnyítik, hogy ennek megfelelő tartalmakat és használati élményt biztosítsunk Önnek.
Az Ön által nyilvánosan megosztott adatok: Amikor úgy dönt, hogy valamit közöl a többiekkel, az nyilvános adatnak számít. Ha valamit cselekszik a JátékOldalon, az adott információ és az abból levonható következtetések szintén nyilvánosak.
Mások által megosztott adatok: Amikor mások információt osztanak meg Önről egy nyilvános helyen, ezeket az adatokat nyilvánossá teszik.
Ne feledje, hogy a nyilvános adatokra a következők érvényesek:
- Önhöz kapcsolhatóak, akár a JátékOldalon kívül is;
- megjelenhetnek, amikor valaki keresést indít a JátékOldalon vagy más keresőmotorral;
- elérhetőek lehetnek a JátékOldalt megosztó alkalmazások, webhelyek, médiumok számára;
- bárki számára hozzáférhetők lehetnek, aki a JátékOldalt vagy az arra hivatkozó weboldalak, médiumok bármelyikét megtekintette vagy meghallgatta.

Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, rágalmazás) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jóhiszeműen jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

Abban az esetben, ha Ön csupán ismerkedni szeretne internetes oldalunkkal, a játékfelülettel, nem szükséges adatainak megadása, vendégként is kipróbálhatja.
Az internetes játékban elért eredmények megtartásához, a Toplistán való megjelenítéshez szükséges az ún. regisztráció, melynek során felvesszük az Ön legfontosabb adatait. A regisztráció során megadott adatok között vannak ún. kötelezően és önkéntesen megadandó adatok.

A Felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe, esetleg csalónak minősül, amennyiben nyilvánvalóan hamis adatokat ad meg. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A Cookie kis méretű adat illetve fájl, melyeket az Ön internetes böngészője ment el honlapunkról és az Ön eszköze tárol el. Kizárólag a Felhasználó beléptetésének megkönnyítése, JátékOldalunk minél hatékonyabb működésének elősegítése, a felhasználói élmény növelése, játék beállítások megtartása érdekében, mely Felhasználó és Üzemeltető közös érdeke. Mivel a vendég játékosok nem azonosított személyek, az UltiStars.hu nem helyez el Cookie-ba sem Személyes, sem követésre alkalmas adatot, meg sem kíséreljük a Cookie segítségével követni a vendég Felhasználókat, nem folytatunk ilyen jellegű Profilalkotást sem. Vendégek esetén Cookie-ba csak olyan anonym adatokat helyezünk el, mint például az Ön által beállított csetelési szín, látogatásának száma (mivel a vendég látogatás csak kipróbálásra való), hangerő, 2D megjelenítés 3D helyett, kiválasztott ulti pakli. Regisztrált játékosként mindez kiegészül az Ön automatikus belépést megkönnyítő Személyes adatai kis részével, a jelszavával és a nyilvános felhasználónevével. Adatainak védelméről, vírusirtó és tűzfal programokról az Ön eszközein Ön gondoskodik. Egy tárolt adat nem feltétlen van nagyobb veszélyben mint egy begépelt adat, mivel léteznek billentyűzet leütést figyelő támadások is. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a Cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek Felhasználó általi letiltására és visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Cookie-k Felhasználó általi tiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem tudja JátékOldalunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy más tartalmat kap, vagy nehézségei adódnak ezen hasznos adatok hiányaiból. A Cookie technológián kívül más kliens tárolási (pl. Storage, Cache) technológiákra is ugyanezek az alapelvek érvényesek.
Tekintse meg a Facebook Cookie szabályzatát is, melyre nekünk nincs ráhatásunk.

A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A Felhasználók felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik, vagy számítástechnikai eszközeik felhasználásával jön létre. A Felhasználók szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban az Üzemeltetőket nem terheli jogi felelősség.

Ha a Felhasználó adatainak valóságtartalmában kétségek merülnek fel, vagy egyéb okból szükséges, úgy az Üzemeltetők kérhetnek adategyeztetés céljából további illetve pontosabb adatokat. A Felhasználó dönthet úgy hogy ezeknek a bekéréseknek nem tesz eleget, ez esetben előfordulhat hogy megbízhatatlannak vagy csalónak minősül, így Szankciókkal, kizárással, törléssel súlytható.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a JátékOldal nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű használata Társaságunk részéről maga után vonhatja a Felhasználó Szankcionálását (lásd Felhasználási Feltételek).

Akit csaláson, becsületsértésen, vagy a JátékOldal egyéb, nem rendeltetésszerű használatán érünk tetten (továbbiakban mint Vétkes Felhasználó), vagy alapos a gyanúnk, annak nyilvános adatait publikálhatjuk, elősegítve ezzel a jogszerűtlenül vaqy etikátlanul viselkedő Felhasználók megfékezését, büntetőjogi felelősségrevonásának meggyorsítását, az etikusan viselkedő Felhasználók minél hatékonyabb védelmét. Nyilvános adatnak számít többek között a felhasználóneve, JátékOldalunkon véghezvitt cselekvései, csetelései. Természetesen fordítva is lehetséges, büszkélkedhetünk egy Felhasználó sikereivel is, felhasználva a nyilvános adatait. A hatóságok számára nem csak nyilvános, hanem további Személyes adatokat is átadhatunk, ha arra felhatalmaznak vagy felszólítanak minket, és nem vállalunk felelősséget a mások vagy Ön által kiszivárogtatott adatokért.

JátékOldalunkon bizonyos adatok bárki számára állandóan hozzáférhetők, úgy mint pl. minden ulti parti visszanézhető, cseteléssel együtt. Vegyék figyelembe, hogy ezekért mindenki saját maga felel, a nyilvános adatok törlése, módosítása nem követelhető.

A JátékOldalunkon kívül fellelhető adataiért mi szintén nem állunk jót.

Az adatkezelés körülményeinek lényeges megváltozása esetén annak újbóli elfogadását kérhetjük Öntől.