Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A JátékOldal használatának folytatása az időről időre érvényben lévő Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását jelenti.
A JátékOldal használatakor és egyes funkciók igénybevételekor szükség lehet bizonyos személyi adatok összegyűjtésére, beleértve nevét és születési dátumát, kapcsolattartási adatait.
Személyi adatainak megadásával beleegyezik a személyi adatok általunk történő feldolgozásába, tárolásába.
A Számlájának általunk tárolt adatai biztonságban tárolt adatok, és ezeket bizalmasan kezeljük.
Az Ön által küldött anyagok másolatát megőrizzük (beleértve az e-mailek másolatát), hogy ezáltal pontos nyilvántartást vezethessünk az Öntől kapott adatokról.
A JátékOldal szabályait betartó Felhasználók személyi adatait senkinek sem adjuk tovább. A szabályokat be nem tartó Felhasználók adataival sem kereskedünk, vagyis minden üzleti célú adatkikérést határozottan elutasítunk és mélységesen felháborítónak tartunk.
A törvény előírja, hogy meg kell felelni az adatvédelmi követelmények előírásainak, a JátékOldal használatával az Öntől begyűjtött személyi adatokat ennek megfelelően használjuk, ezért komolyan vesszük a személyi adatainak használatával kapcsolatban fennálló kötelezettségeinket.
Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, rágalmazás) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.
Abban az esetben, ha Ön csupán ismerkedni szeretne internetes oldalunkkal, a játékfelülettel, nem szükséges adatainak megadása, vendégként is kipróbálhatja.
Az internetes játékban elért eredmények megtartásához, a Toplistán való megjelenítéshez szükséges az ún. regisztráció, melynek során felvesszük az Ön legfontosabb adatait. A regisztráció során megadott adatok között vannak ún. kötelezően és önkéntesen megadandó adatok.
A Felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe, esetleg csalónak minősül. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
A Cookie kis méretű adat illetve fájl, melyeket az Ön internetes böngészője ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a Felhasználó azonosításának megkönnyítése, JátékOldalunk minél hatékonyabb működésének elősegítése érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a Cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek Felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Cookie-k Felhasználó általi tiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem tudja JátékOldalunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy más tartalmat kap, és akár Szankciókban is részesülhet. A Cookie technológián kívül más Kliens tárolási (pl. Storage) technológiákra is ugyanezek az alapvelvek érvényesek.
JátékOldalunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, látogatottsági statisztikák készítése, csalók megfékezése stb. érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét, egyéb technikai adatait.
A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A Felhasználók felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik, vagy számítástechnikai eszközeik felhasználásával jön létre. A Felhasználók szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban az Üzemeltetőket nem terheli jogi felelősség.
A regisztrált Felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a Felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A Felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat.
Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott Felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a Felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.
Privát üzenetben, pl. ímél, SMS, posta, elküldhetők a Felhasználó saját adatai, cselekvései stb., de ilyen kérések tőlünk nem követelhetők, illetve ezek teljesítése anyagi vagy egyéb feltételhez köthető az Üzemeltetők részéről.
Ha a Felhasználó adatainak valóságtartalmában kétségek merülnek fel, vagy egyéb okból szükséges, úgy az Üzemeltetők kérhetik adategyeztetés céljából a Felhasználó iratainak másolatát, ami többek között lehet személyi igazolvány, lakcím kártya, útlevél, önarckép fotó, illetve közüzemi számlák úgy mint például víz, gáz, villany, telefon, illetve ezen iratok tetszőleges kombinációi. A Felhasználó dönthet úgy hogy ezeknek a bekéréseknek nem tesz eleget, ez esetben csalónak minősül, és a csalókra vonatkozó Szankciókkal súlytható.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a JátékOldal nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű használata Társaságunk részéről maga után vonhatja a Felhasználó Szankcionálását (lásd Felhasználási Feltételek), adatainak publikálását.
Akit csaláson, rágalmazáson, vagy a JátékOldal egyéb, nem rendeltetésszerű használatán érünk tetten (továbbiakban mint Vétkes Felhasználó), vagy alapos a gyanúnk, annak minden, nem kényes, ismert és vélt adatát publikálhatjuk bárki számára, elősegítve ezzel a jogszerűtlenül vaqy etikátlanul viselkedő Felhasználók megfékezését, büntetőjogi felelősségrevonásának meggyorsítását, a normálisan viselkedő Felhasználók minél hatékonyabb védelmét! Különösen akkor indokolt egy Felhasználó nem kényes adatainak publikálása, ha súlyosan megszegi a Felhasználási Feltételeket, vagy valamely törvényt, jogszabályt sérti meg, vagy visszaeső vétkes, vagy több vétke van, vagy az Üzemeltetőket hátráltatja. Nem számít kényes adatnak többek között semmi, amit a Vétkes Felhasználók közeli hozzátartozói, ismerősei tudhatnak, mint pl. neve, neme, elérhetőségei, telefonszámai, ímél címei, lakcímei, iskolái, végzettségei, munkahelyei, hobbijai, anyagi helyzete, ingó és ingatlan vagyon értékei megnevezése, politikai, vallási, faji, szexuális irányultsága, továbbá JátékOldalunkon véghezvitt cselekvései, csetelései, IP címei, eszköz azonosítói, valamint a hozzá fűzhető külső tartalmak, mint pl. weboldalai, blogjai, facebook és egyéb elérhetőségei, fórum bejegyzései, róla megjelent cikkek vagy egyéb írások, fénykép, videó, egyéb anyagok. Saját adatain kvül nem számít kényes adatnak családtagjai, ismerősei, hozzá köthető emberek neve, felhasználóneve, vélt ismeretségi szintje. Kényes adatait, úgy mint bankkártyaszám / jelszó, csak olyan részletben tehetünk közzé, mely beazonosításra nem teszi alkalmassá, pl. néhány számjegy / betű közölhető. A hatóságok számára természetesen a kényes adatokat is teljes körűen átadhatjuk, ha arra felhatalmaznak vagy felszólítanak minket, és nem vállalunk felelősséget a mások vagy Ön által kiszivárogtatott adatokért.
Nem minősülhet publikálásnak, ha többek tudomására nem jutott, vagy ha csak rákérdezünk bizonyos adataira, vagy csak tippelünk, vagy a közölt adat valótlan, pontatlan, vagy kikövetkeztethető, vagy korábban már más publikálta, vagy beszélgetés, ismeretség során derült ki melyben Ön vagy Önnek egy ismerőse is tevékenyen részt vett.
Nem vállalunk felelősséget a Felhasználók publikálásaiért, és ezek JátékOldalunkról történő eltüntetése rövid határidővel nem követelhető.
JátékOldalunkon bizonyos adatok bárki számára állandóan hozzáférhetők, úgy mint pl. minden ulti parti visszanézhető, cseteléssel együtt. Vegyék figyelembe, hogy ezekért mindenki saját maga felel, ezek törlése, módosítása nem követelhető!
A JátékOldalunkon kívül fellelhető adataiért mi szintén nem állunk jót.