Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A Honlap használatának folytatása az időről időre érvényben lévő Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását jelenti.
A Honlap használatakor és egyes funkciók igénybevételekor szükség lehet bizonyos személyi adatok összegyűjtésére, beleértve nevét és születési dátumát, kapcsolattartási adatait.
Személyi adatainak megadásával beleegyezik a személyi adatok általunk történő feldolgozásába, tárolásába.
A Számlájának általunk tárolt adatai biztonságban tárolt adatok, és ezeket bizalmasan kezeljük.
Az Ön által küldött anyagok másolatát megőrizzük (beleértve az e-mailek másolatát), hogy ezáltal pontos nyilvántartást vezethessünk az Öntől kapott adatokról.
A Honlap szabályait betartó játékosok személyi adatait senkinek sem adjuk tovább. A szabályokat be nem tartó játékosok adataival sem kereskedünk, vagyis minden üzleti célú adatkikérést határozottan elutasítunk és mélységesen felháborítónak tartunk.
A törvény előírja, hogy meg kell felelni az adatvédelmi követelmények előírásainak, a Honlap használatával az Öntől begyűjtött személyi adatokat ennek megfelelően használjuk, ezért komolyan vesszük a személyi adatainak használatával kapcsolatban fennálló kötelezettségeinket.
Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, rágalmazás) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.
Akit csaláson, rágalmazáson, vagy a játékoldal egyéb, nem rendeltetésszerű használatán érünk tetten, vagy alapos a gyanúnk, annak minden ismert és vélt adatát, elérhetőségeit, játékoldalunkon véghezvitt cselekvéseit, cseteléseit publikálhatjuk bárki számára, elősegítve ezzel a jogszerűtlenül vaqy etikátlanul viselkedő játékosok megfékezését, büntetőjogi felelősségrevonásának meggyorsítását!
Abban az esetben, ha Ön csupán ismerkedni szeretne internetes oldalunkkal, a játékfelülettel, nem szükséges adatainak megadása, vendégként is kipróbálhatja.
Az internetes játékban elért eredmények megtartásához, a Toplistán való megjelenítéshez szükséges az ún. regisztráció, melynek során felvesszük az Ön legfontosabb adatait. A regisztráció során megadott adatok között vannak ún. kötelezően és önkéntesen megadandó adatok.
A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
A cookie kis méretű programok vagy fájlok, melyeket az Ön internetes böngészője ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni.
Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét, egyéb technikai adatait.
A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik, vagy számítástechnikai eszközeik felhasználásával jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban az UltiStarst nem terheli jogi felelősség.
A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat.
Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.
Ha a felhasználó adatainak valóságtartalmában kétségek merülnek fel, vagy egyéb okból szükséges, úgy az Üzemeltetők kérhetik adategyeztetés céljából a felhasználó iratainak másolatát, ami többek között lehet személyi igazolvány, lakcím kártya, útlevél, önarckép fotó, illetve közüzemi számlák úgy mint például víz, gáz, villany, telefon, illetve ezen iratok tetszőleges kombinációi. A felhasználó dönthet úgy hogy ezeknek a bekéréseknek nem tesz eleget, ez esetben csalónak minősül, és a csalókra vonatkozó szankciókkal súlytható.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Honlap nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű használata Társaságunk részéről maga után vonhatja a felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztését, súlyosabb esetben a felhasználói jogok előzetes figyelmeztetés nélküli törlését, megszüntetését, adatainak publikálását.