Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek
A Felhasználási feltételek elfogadása előtt szíveskedjen alaposan elolvasni azokat. Vegye figyelembe, hogy a Felhasználási feltételek változhatnak.
Amennyiben nem fogadja el, és nem ismeri el maga számára kötelező érvényűnek a Felhasználási feltételeket, akkor ne nyisson Számlát, és/vagy ne használja tovább a Számlát. A Honlap használatának folytatása az időről időre érvényben lévő Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.
Előfordulhat, hogy a jövőben valamilyen oknál fogva meg kell változtatnunk a Felhasználási feltételeket, beleértve (de nem kizárólagosan) az üzleti okokat; és/vagy azért, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak; és/vagy azért, hogy betartsuk a szabályozó szervek utasításait, útmutatásait és ajánlásait; vagy ügyfélszolgálati okok miatt.
Ha bármely változás elfogadhatatlan Önnek, akkor megszakíthatja a Honlap használatát. Ha a Felhasználási feltételek érvénybe lépésének időpontja után folytatja a Honlap bármely részének használatát, akkor azzal magára nézve kötelezőnek fogadja el a módosított Felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy a módosított Felhasználási feltételekről tudomást vett-e, ill. elolvasta-e azokat.

Honlapon lévő játékokban való teljes körű részvételhez Számlát kell nyitnia a Fenntartónál.
A Honlap használatához szükséges Számla megnyitásához követnie kell a Honlap "Regisztráció", vagy hasonló hivatkozásai alatt lévő utasításokat.
Számláját az UltiStars tartja fenn.
Számlanyitás esetén felkérhetjük Önt személyi adatainak megadására, beleértve nevét és születési dátumát, valamint kapcsolattartási adatait, beleértve lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.
Regisztrációkor csak valós email címet fogadunk el, ezért eldobható email cím használata esetén a felhasználó fiókját bármikor, figyelmeztetés nélkül törölhetjük.
A játékosnak nincsen joga a létrehozott Számlájának megszüntetését, törlését követelni a Fenntartótól, de a Fenntartó dönthet úgy hogy eleget tesz a kérésnek, ami után a játékosnak ezzel kapcsolatban fellebbezési joga nincs, később nincs joga vissza követelni a megszüntetett Számláját, de a Fenntartó dönthet úgy hogy mégis visszaadja azt.

A Felhasználási feltételek elfogadásával Ön felhatalmaz minket arra, hogy időnként ellenőrzéseket végezzünk, amelyet mi vagy szabályozó szervek írnak elő a tények visszaigazolásának céljából. Ön beleegyezik abba, hogy kérésünkre időnként további adatokat kell szolgáltatnia az Ön által megadott adatokra vonatkozóan, vagy az Ön Számláján elhelyezett befizetésekkel kapcsolatban.

Az időnként végzett Ellenőrzések során korlátozhatjuk a Honlap bizonyos részeihez való hozzáférést. Szíveskedjen figyelembe venni, hogy törvényi, biztonsági vagy egyéb üzleti okokból időnként újra elvégezhetjük az Ellenőrzéseket. Amennyiben nem tudja megadni számunkra ezen adatokat, Számláját felfüggeszthetjük mindaddig, amíg meg nem adja az adatokat, és/vagy Számláját átmenetileg bezárhatjuk. Amennyiben az ilyen jellegű korlátozások problémát okoznak Önnek, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

Számlanyitást követően minden észszerű lépést meg kell tenni a felhasználónevének, jelszavának és/vagy számlaszámának harmadik fél számára való (szándékos vagy véletlen) közzétételének elkerülésére. Minden olyan tranzakció érvényesnek tekintendő, amelynek során helyesen adta meg felhasználónevét, jelszavát, és/vagy számlaszámát, függetlenül attól, hogy a tranzakciót Ön engedélyezte-e, továbbá nem vagyunk felelősek a panaszokkal kapcsolatban abban az esetben, ha mások számára megadta vagy kideríthetővé tette felhasználónevét, jelszavát vagy számlaszámát.

Ha elveszítette vagy elfelejtette Számlájának adatait, azonnal vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal a pótlás érdekében, amelynek elérhetőségét a Honlapon találja meg.

Ha a Honlap használatával plusz zsetonhoz kíván jutni, akkor azt zseton csomagok megvásárlásával teheti meg. A zsetonok a játékon kívül semmilyen értéket nem képviselnek, kifizetés az Ön javára nem lehetséges.

Ön felelős az Ön tartózkodási helyére érvényes jogszabályok ismeretéért. Meg kell győződnie arról, hogy törvényesen jár el a Számla megnyitásakor és/vagy a Honlap használata közben az Önre vonatkozó törvények értelmében. Ön ebbe beleegyezik, és ezért jótáll.

Nem felelünk a veszteségekért és a károkért, amelyek Önnél vagy más játékosokkal fordulhatnak elő összejátszás, tisztességtelen vagy törvénytelen tevékenység vagy csalás, továbbá azon tevékenységek következtében, amelyet saját hatáskörünkben az előbb felsoroltak vonatkozásában végzünk el.

Zsetonok vásárlása csak az oldal üzemeltetőjén keresztül megengedett. A játékosok között történő zseton adásvétel szigorúan tilos, és azonnali és végleges kizárást von maga után, a zsetonok pedig visszatartásra kerülnek.
Ha gyanítja, hogy valaki összejátszást, csalást és tisztességtelen tevékenységet követ el, akkor azt egy órán belül e-mailben, telefonon vagy egyéb visszaigazolt módon jelenti az Ügyfélszolgálatunknak.
Beleegyezik abba, hogy a Honlap elérésével vagy használatával kapcsolatban semmilyen formában nem vesz részt és nem kerül kapcsolatba összejátszással, csalással vagy tisztességtelen tevékenységgel, ill. egyéb bűncselekménnyel. A jelen bekezdés rendelkezéseinek megsértése a Felhasználási feltételek súlyos megszegését jelenti.

Amennyiben észszerű okunk van azt hinni, hogy:
- valamilyen formában részt vett vagy kapcsolatba került összejátszással, csalással vagy tisztességtelen tevékenységgel, ill. egyéb bűncselekménnyel; vagy
- az adott megtett téttel vagy lejátszott játékkal kapcsolatban tisztességtelen előnyre tett szert velünk vagy az adott játékban részt vevő harmadik személyekkel szemben; vagy
- a lejátszott játék összejátszást vagy tisztességtelen eljárást vagy csalást tartalmazott; vagy
- tudomásunkra jut, hogy Ön gyaníthatóan összejátszásban, csalásban vagy tisztességtelen tevékenységben (többek között visszatérítés), ill. bűncselekményben vagy szabálytalan cselekedetben vett részt; vagy
- tudomásunkra jut, hogy Ön "visszatérítést" követett el, vagy visszautasította a vásárlásokat vagy a Számlára befizetett befizetéseket; vagy
- csődbe ment vagy hasonló eljárásokban vett részt a világ bármely részén,
Ilyen esetben jogunkban áll határozatlan időre felfüggeszteni Számláját; és/vagy a Számlájának teljes vagy részleges egyenlegét visszatartani; és/vagy Számláját bezárni, a Felhasználási feltételeket felmondani; és/vagy a Számlájáról levonni a bónuszok vagy nyeremények összegét, amelyet érintenek a fentebb feltüntetett helyzetek.
A fentiek értelmében:
- gyanúnk alapja többek között az általunk valamint partnereink és egyéb szolgáltatók által a tisztességtelen magatartás, a csalás és az összejátszás felfedésére alkalmazott gyakorlatok, amelyeket mindenkor a játékiparban alkalmaznak;
- a "tisztességtelen magatartás" többek között az, ha Ön vagy más személy ugyanabban a játékban bármikor lopott, másolt vagy más törvénytelen cselekményen átesett telefont, bankkártyát vagy hitelkártyát használ a pénzösszegek forrásaként;
- a "bűncselekmény" tartalmazza a pénzmosást; valamint
- a "tisztességtelen előny" többek között: a szoftverünkben lévő hézagok és hibák kihasználása (beleértve a játékot); automatikus játékosok ('bot-ok') használata; ill. IT hibák kihasználása.
Ahol a fentiek alapján jogaink érvényesítésére kerül sor, ott alapos nyomozást végzünk a gyanú alapjaival kapcsolatban (amely történhet a Számlájának kezdeti felfüggesztése vagy a Számláján lévő egyenleg visszatartása után, amelyik érvényes) a szokásosan alkalmazott gyakorlatunknak megfelelően, megelégedésünkre. Vállaljuk, hogy mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy - a törvények és egyéb jogszabályok betartása közben - Önnel és más ügyfelekkel szemben tisztességes módon érvényesítjük a jelen bekezdésben feltüntetett jogainkat.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adott hatóságokat, egyéb online játék- és szerencsejáték-szolgáltatókat, a bankokat, a hitelkártya-vállalatokat, az elektronikus fizetést szolgáltatókat, telefon társaságokat, valamint az egyéb pénzintézeteket az Ön személyazonosságáról, valamint a feltételezett törvénytelen, tisztességtelen vagy szabálytalan tevékenységéről tájékoztassuk, és Ön beleegyezik abba, hogy teljes mértékben együttműködik velünk az ilyen jellegű tevékenységgel kapcsolatos nyomozásában.

Egy önálló jogi személy maximum egy felhasználónevet regisztrálhat az UltiStars oldalon, valamint csak is az általa létrehozott felhasználói fiók használatával veheti igénybe a Honlapon található szolgáltatásokat. Ennek a szabálynak a megsértése, az ÁSZF súlyos megszegésének minősül és Számláját végleg zárolhatjuk, törölhetjük, hamis és valós regisztrációs és egyéb adatait publikálhatjuk.
A Honlap Vendégként is kipróbálható, Vendég belépése során elkövetett tetteiért a felhasználó ugyanúgy felelős, mint regisztrált társai. Az Üzemeltetőnek jogában áll minden tőle tellhetőt megtennie a játékos kilétének felderítésében, ha azt szükségesnek tartja vagy előírják számára.

Tisztességtelen magatartást követ el az a felhasználó, aki a szolgáltatás használata során másokat zaklat, emberi méltóságukban megsért, vagy trágár beszéddel illet - függetlenül attól, hogy azt "ki kezdte" és milyen okból teszi. Az ilyen esetekben, a szolgáltató döntése, hogy a játékból történő teljes vagy részleges, illetve végleges vagy átmeneti kizárást kezdeményez az elkövető felhasználóval szemben.

Jogosultak vagyunk számlájának bezárására és a Felhasználási feltételek felmondására az Ön értesítése nélkül.
Számlájának egyenlege nem visszatéríthető, Ön pedig elveszíti azt.

Az összejátszás olyan helyzet, amelyben két vagy több játékos tisztességtelen előnyre próbálnak szert tenni azáltal, hogy megosztják egymással a kártyáikkal és az asztallal kapcsolatos egyéb információkat. Az a játékos, aki kísérletet tesz más játékosokkal való összejátszásra a játék szoba használata közben, soha többé nem használhatja a játék szobát, a Honlapot, a Szoftvert vagy egyéb szolgáltatásunkat, Számlája pedig azonnali hatállyal megszűnik. Minden tőlünk telhetőt megteszünk az összejátszással gyanúsított játékosok elleni panasz kivizsgálására. Ha vállalatunk vagy kapcsolt felünk a játék során összejátszást gyanít, akkor vállalatunk vagy a kapcsolt fél saját hatáskörükben megszüntetheti a gyanúsított játékos játékszobához való hozzáférését, és/vagy blokkolhatja a játékos Számláját. Sem vállalatunk, sem kapcsolt feleink semmilyen körülmények között sem felelősek az Önt vagy más játékost ért veszteségért, amely összejátszás vagy egyéb törvénytelen tevékenység eredményeként merül fel, és sem vállalatunk, sem kapcsolt feleink sem kötelesek lépéseket tenni, ha gyaníthatóan összejátszásra vagy törvénytelen cselekedetre került sor.

Ön kizárólagosan felelős a Honlap eléréséhez szükséges számítógépes berendezések, távközlési hálózatok és az internetes kapcsolat biztosításáért és fenntartásáért. Semmilyen módon sem vállalunk felelősséget az Önt ért veszteségekért, amelyeket a Honlap eléréséhez bevont internet vagy bármely más távközlési hálózati szolgáltató okozott.
Semmilyen körülmények között sem használhatja a Honlapot olyan célokra, amelyek rágalmazóak, sértőek, obszcének, törvénytelenek, rasszista, szexuális vagy diszkriminatív természetűek, vagy vélhetően ilyen jellegűek, ill. ilyen természetűnek minősíthetők, vagy összeütközést okozhatnak.
Tilos a sértő és agresszív nyelvezet vagy képek használata; Honlapon keresztül más személyek, többek között más felhasználók szidása, fenyegetése, zaklatása, rágalmazása; ill. tilos ilyen módon viselkedni a Fenntartó ügyfélszolgálati, helpdesk vagy támogató személyzetével, amelyeket az Ön rendelkezésére bocsátunk.
A Honlapon nem végezhet korrupt tevékenységet, a Honlapot nem áraszthatja el olyan információkkal, amelyek gátolják annak vagy egy adott funkciójának működését, amely bármilyen módon befolyásolja a Honlap működését, például (de nem kizárólagosan) a vírusokkal, férgekkel, logikai bombákkal vagy hasonlókkal való támadásokat. Szigorúan tilos a többszörös megismétlés vagy a "spam". Tilos a Honlapon bármilyen formában tárolt információkat befolyásolnia, eltávolítania vagy egyéb módon megváltoztatnia.
Kizárólag személyes szórakozásra használhatja a Honlapot, ill. kifejezett beleegyezésünk nélkül tilos hozzáférést nyújtani a Honlaphoz, ill. annak egészét vagy egy részét másolni, beleértve a rámutató linkek létrehozását.
Számos jogi és üzleti okból kifolyólag fenntartjuk a jogot a Honlap elérésének korlátozására azon ügyfelekkel szemben, akik bizonyos igazságszolgáltatások hatáskörébe tartoznak.
A Honlapon szigorúan tilos más nevében tevékenykedni, másnak kiadnia magát a játékosoknak, különös tekintettel visszaélni az adminok személyazonosságaival. Tilos bármilyen más tevékenységet folytatni, mint játszani, tilos bárkinek bármit reklámoznia (az Üzemeltetők engedélye nélkül), vagy ellenreklámoznia.
Az Üzemeltetők jogosultak nem csak játékosokat, hanem a játékosok teljes számítógépét, sőt, a játékossal azonos, közös internetet használókat is eltiltani / korlátozni a Honlaphoz való hozzáférésüket, adott időszakra vagy akár örökre, beleértve más olyan játékosok számítógépét és internet elérését is, akikről az Üzemeltetők azt feltételezik, hogy segítséget nyújtottak, vagy információkkal szolgáltak a letiltott / korlátozott felhasználóknak.
Teljes mértékben köteles kártalanítani minket az összes veszteséggel, költséggel, ráfordítással, követeléssel, igénnyel, kötelezettséggel és kárral kapcsolatban (beleértve a jogi díjakat), amelyeket Ön okozott, és amelyek az alábbiak valamelyikével összefüggésben következtek be:
- a Honlap Ön vagy más által, az Ön felhasználónevével és jelszavával történő használata; és/vagy
- a jelen Felhasználási feltételek bármelyik feltételének vagy rendelkezésének megszegése.

Az Üzemeltetők garantálják, hogy a Játékban általuk programozott robot játékosok a lehető legjobb szándékkal, tudással, körültekintéssel járnak el, garantáltan nem csalnak, beleértve a random generátort. A játékosoknak hasztalan és tilos a robot játékosokat vagy a véletlenszerűnek titulált algoritmusokat, azok programozóit rágalmazni, vádolni. A Honlap üzletmenetét hamis vádakkal negatív módon befolyásolni, másokat elriasztani a Honlap használatától a legszigorúbban büntetendő vétség, és a vétkes kártalanításra kötelezhető.

Bármikor kizárólagos hatáskörünkben módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük a Honlapon/játékban felkínált termékeket a Honlap/játék működőképességének biztosításához, valamint megváltoztathatjuk a Honlapon/játékban kínált termékek árát, ahol ezen módosítások nem érintik a már folyamatban lévő játékokat és/vagy fogadásokat. Időnként korlátozhatjuk a Honlap bizonyos részeinek elérését a Honlap karbantartása és/vagy a rajta keresztül felkínált termékek módosítása, ill. kiegészítése miatt.

Ha váratlan rendszerhibák, tévedések és hibák fordulnak elő a Honlap működéséhez szoftverben és a hardverben, akkor azonnali lépéseket teszünk a probléma megoldására. Ahol az ilyen jellegű rendszerhibák, tévedések és hibák megszakítják a játékot, ahol azt az Ön vagy más játékosok hátránya nélkül nem lehet pontosan ugyanolyan helyzetből újraindítani, akkor minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy igazságos módon járjunk el.
Nem vállalunk felelősséget az olyan jellegű IT hibákért, amelyeket az Ön vagy más játékosok által a Honlap eléréséhez használt eszköz okoz, ill. az Ön vagy más játékosok internetszolgáltatói miatt bekövetkező hibákért.

Ahol Ön a Számláján a Hiba miatt jóváírt zsetonokat használta, vagy Hiba következtében zsetont kapott, amellyel ezt követően játékokat játszik, akkor az ilyen jellegű játékokat leállíthatjuk, és/vagy visszatarthatjuk az Ön által az ilyen zsetonösszegek segítségével megnyert nyereményeket.

A Honlapon keresztül felkínált termékekhez való hozzáférés az Ön kizárólagos választására, belátására és kockázatára történik. Mi nem vállalunk felelősséget a Honlap használatára tett kísérletéért, ha azt az általunk nem kívánatos módon, módszerekkel vagy úton kívánja használni.
A Felhasználási feltételekben leírt módon, kielégítően ellátjuk a Honlapot az észszerűen elvárható tulajdonságokkal és karbantartással. A Honlappal, ill. a Honlapon keresztül kínált termékekkel kapcsolatban nem teszünk más ígéretet, ill. nem vállalunk garanciát, és ez ellen kizárunk (a törvény által megengedett mértékben) minden beleértendő garanciát.
Mi nem vállalunk felelősséget Önnel szemben a Felhasználási feltételekkel vagy a Honlap használatával kapcsolatos, szerződésből, károkozásból (beleértve hanyagság) , ill. egyéb dologból eredő üzleti veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan az adatok, a haszon, a bevétel, az üzlet, a lehetőségek, a goodwill, a hírnév elvesztéséért, ill. az üzletmenet folytonosságának megszakadásáért, ill. a jelenleg előre nem látható veszteségekért.

Önnek teljes kártérítést kell fizetnie bármely követeléssel, kötelezettséggel, költséggel, kiadással (beleértve a jogi díjakat) és egyéb költségekkel kapcsolatban, amelyek a Felhasználási feltételek vagy más, Honlapra vonatkozó előírás megszegéséből erednek, amelyet Ön vagy az Ön Számláját használó harmadik személy (függetlenül attól, hogy Ön felhatalmazta-e) követett el.

Bármikor jogunkban áll letiltani a felhasználói azonosító kódot vagy jelszót - függetlenül attól, hogy azt Ön választotta vagy mi határoztuk meg -, ha észszerű belátásunk alapján Ön nem teljesíti a Felhasználási feltételek valamelyik rendelkezését.
A rendelkezésre álló jogorvoslatokon felül, ha Ön súlyosan megszegi a Felhasználási feltételeket, akkor nyereményét elveszíti. Ilyen körülmények között a Fenntartó visszatarthatja a Számláján lévő bármely pozitív egyenleget.

A Honlapon lévő összes - általunk birtokolt vagy harmadik fél tulajdonosok engedélyével használt - design, szöveg, grafika, zene, hang, fotó, videó, az ezekből álló válogatás vagy elrendezés, szoftver-összeállítás, forráskód, szoftver és egyéb anyagok a szerzői jogvédelem és egyéb tulajdonjog alá esnek. A Honlapon lévő bármely anyagot letölthet vagy kinyomtathat; a letöltés kizárólag egy személyi számítógépre történhet, a nyomtatás pedig kizárólag személyes, nem pedig üzleti használatra történhet.
A Honlap használata semmilyen körülmények között sem ruházhatja fel a felhasználókat az általunk vagy harmadik fél által birtokolt szellemi tulajdonjogokban való érdekeltséggel (például szerzői jogok, know-how vagy védjegyek).
Semmilyen joggal nem ruházzuk fel a felhasználókat a Honlapon megjelölt védjegyek vagy logók használatára vagy másolására, kivéve, ha azt a Felhasználási feltételek kifejezetten engedélyezik.
Ön nem jogosult, ill. mások számára nem engedélyezheti a Honlap vagy annak egy részének másolását, tárolását, közzétételét, bérbeadását, licenszbe adását, értékesítését, elosztását, megváltoztatását, kiegészítését, törlését, eltávolítását vagy befolyásolását, az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett megbontást vagy beavatkozást (vagy az arra irányuló kísérletet), ill. a Honlap megváltoztatását a Honlap megtekintése vagy használata során, a Felhasználási feltételek értelmében.
A Honlappal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog, a Fenntartó neve, logója, designja, a védjegye és egyéb megkülönböztető márkajegyei, ill. a Fenntartó által a Honlaphoz biztosított tartalom a Fenntartó tulajdona. Beleegyezik abba, hogy nem tünteti fel és nem használja ezeket a logókat, designokat, védjegyeket és egyéb megkülönböztető márkajegyeket a Fenntartó előzetes írásos engedélye nélkül.

Nem élhet vissza a Honlappal azáltal, hogy szándékosan vagy hanyagságból vírusokat, trójai vírusokat, férgeket, logikai bombákat vagy egyéb rosszindulatú és technológiailag káros anyagokat használ. Nem tehet kísérletet a Honlaphoz, a Honlapot tároló szerverekhez vagy bármely kapcsolódó szerverekhez felhatalmazás nélküli való hozzáférésre. Nem tehet kísérletet a Honlap megtámadására az informatikai szolgáltatások megbénítása vagy eltérítése, ill. ezek terjesztése által. A jelen rendelkezés megsértésével bűncselekményt követ el a számítógépes visszaélésekre vonatkozó törvény értelmében. Az ilyen jellegű szerződésszegést jelentjük a hatóságok felé, valamint együttműködünk azokkal azáltal, hogy közzétesszük számukra az Ön személyazonosító adatait. Az ilyen jellegű szerződésszegés esetén a Honlap használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.
Nem vagyunk felelősek az informatikai szolgáltatások megbénítása vagy eltérítése, ezek terjesztése, vírusok vagy technológiailag káros anyagok - amelyek befolyásolhatják számítógépét, számítógépes programjait, adatait és az egyéb, birtokában lévő anyagokat - miatt bekövetkező veszteségekért vagy károkért, amelyek a Honlap használatából vagy a Honlapon elhelyezett anyagok letöltéséből, ill. a Honlapra mutató más honlapból erednek.

A Honlapon keresztül történt játékkal kapcsolatos panaszt vagy vitát az eredeti tranzakció időpontja után legfeljebb 30 napig veszünk figyelembe.

Ha panaszt kíván tenni a Honlappal kapcsolatban, akkor első lépésként vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az Ön panaszával kapcsolatban.
Vita esetén Ön és a Fenntartó megállapodnak abban, hogy a szerver nyilvántartása a panasz lezárásának végső döntő eleme.

Ön elismeri, hogy a véletlenszám-generátorunk befolyásolja a Honlapon keresztül játszott játékok menetét, Ön elfogadja az összes ilyen játékok eredményét. Továbbá beleegyezik abba, hogy abban a valószínűtlen esetben, ha az Ön képernyőjén és a játék szerverén lévő eredmények között eltérés tapasztalható, a játék szerverén lévő eredmény érvényes, Ön elismeri, és beleegyezik abba, hogy a nyilvántartásaink a végső döntő szempontok annak meghatározásában, hogy milyen feltételekkel és körülmények között vehet részt az adott online játékban, valamint a részvétel eredményeinek eldöntésében.

Ha fel kívánjuk venni Önnel a kapcsolatot, akkor arra a Kapcsolattartási adatain keresztül kerül sor. Az értesítések azonnal megfelelően kézbesítettnek és átvettnek minősülnek, miután e-mailt küldünk Önnek, ill. miután telefonon beszéltünk Önnel (beleértve, ha hangposta-üzenetet hagyunk Önnek), ill. postai küldemény esetén három (3) nappal a feladás után.

24 órás versenyre vonatkozó szabályok: ha van felajánlott díj, azt az nyeri aki 1) regisztrált (nem vendég) játékos, 2) a legtöbb pontot szerzi a kiírt pontozási szabályokkal (ami a minél több parti lejátszását minél jobban díjazza), 3) az Üzemeltetők sportszerűnek találták a játékmódját, 4) postázási címét a verseny végét követő 1 órán belül közli az Üzemeltetőkkel.
A Felhasználási feltételek szövegének eredeti nyelve a magyar, és annak értelmezése az eredeti magyar szövegen alapszik. Ha a Felhasználási feltételeket, ill. az azokkal kapcsolatos dokumentumokat és értesítéseket más nyelvekre fordítják le, akkor az eredeti magyar szöveg érvényes.

A jelen Felhasználási feltételek értelmében nem vállalunk felelősséget kötelezettségeinek teljesítésének elmulasztásáért, késedelméért, amelyet az Ön észszerű ellenőrzésén kívül eső események okoztak ("Vis major esemény").

Ha a Felhasználási feltételek valamelyikét az illetékes hatóságok bármilyen mértékben érvénytelenné, törvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné nyilvánítják, akkor az adott feltétel vagy rendelkezés olyan mértékben különül el a többi feltételtől és rendelkezéstől, hogy azok a törvény által biztosított legnagyobb mértékben továbbra is érvényesek maradnak.
Az ilyen esetekben az érvénytelennek vagy a kikényszeríthetetlennek minősülő részt a hatályos törvények által engedélyezett módon oly módon helyettesítik, hogy az a lehető legjobban tükrözze a Fenntartó eredeti szándékát.

A Felhasználási feltételekre és azok értelmezésére irányadó jog Magyarország jogszabályai.

Ahol más honlapokra mutató hiperlinkeket biztosítunk, azt kizárólag tájékoztatási célból tesszük. Saját felelősségére használja ezen linkeket, és nem vállalunk felelősséget az ilyen jellegű honlapok tartalmáért vagy használatáért, ill. a rajtuk található információkért. Kifejezett engedélyünk hiányában nem hozhat létre erre az oldalra mutató linkeket, ill azokat nem módosíthatja.