Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek
Az ultistars.hu Felhasználási feltételeinek eredeti nyelve a magyar, a pontatlan fordításból, vagy hamisításból eredő félreértésekért nem vállalunk felelősséget.

FOGALMAK
Jelen Felhasználási feltételek az Üzemeltetők JátékOldalának Felhasználóit szabályozzák.
Üzemeltetők alatt értendők a JátékOldal tulajdonosai, és azok, akiknek a tulajdonosok felhatalmazást adtak, úgy mint a létrehozói, fejlesztői, üzemeltetői, karbantartói, felügyelői, admin, jogi, adminisztrációs stb. csoportok.
JátékOldal alatt értendő a jelen weboldal, az ultistars.hu domainhez tartozó minden tartalom, az innen megnyíló saját játékok, a játék szerver, és minden, az ezekről elérhető, Üzemeltetők tulajdonában vagy használatában álló tartalom.
Felhasználó alatt értendő az az ember, aki a JátékOldal bármely részét használja, vagy meglátogatja, közvetlenül vagy kapcsolattartón keresztül, tudatosan vagy bármilyen egyéb módon.
Kliens alatt értendő az az eszköz, hardver és szoftver, melyet a Felhasználó a JátékOldallal kapcsolatban használ, például számítógép, laptop, okostelefon, tablet, okostévé, böngésző, modem, rúter, monitor, egér, billenttyűzet, TeamViewer, VPN stb.
Szankció alatt értendő az Üzemeltetők olyan tevékenysége, mely során törvény adta jogaikkal a tulajdonukban álló JátékOldalon az akaratuk ellenére tevékenykedő Felhasználók dolgaiba beleavatkoznak.

JÁTÉKOLDAL TULAJDONJOGÁNAK GYAKORLÁSA
A Felhasználási feltételek azt a triviális körülményt igyekeznek minél részletesebben tisztázni, miszerint az Üzemeltetők azt tesznek a saját tulajdonukban álló JátékOldalukon, törvényes kereteken belül, amit jónak látnak, a Felhasználók pedig csak olyan cselekvésekre jogosultak, amiket az Üzemeltetők megengedettnek ítélnek számukra egy adott pillanatban.
Az ultistars.hu egy ZÁRT KÖZÖSSÉG, senki nem követelhet részvételt, az Üzemeltetők mint tulajdonosok annak adnak jogokat akiknek akarnak, és attól vonnak meg jogokat akiktől akarnak.
Mindez összhangban áll más Zárt Csoportok alapelveivel, például a Facebook által üzemeltetett UltiStars vagy más tetszőleges Csoport is ilyen, onnan is indoklás nélkül kitilthatják vagy szankcionálhatják a Csoportok Adminjai a nem kívánatos tagokat.
A JátékOldal használatának alapelve tehát, hogy a Felhasználók bármikor tetszőlegesen, egyoldalúan, indoklás nélkül Szankcionálhatók, mivel a JátékOldal az Üzemeltetők saját tulajdon terméke, mellyel azt tesznek törvényes kereteken belül, amit jónak látnak.
A Felhasználók Szankcionálása munkaigényes feladat az Üzemeltetők részéről, ezért az Üzemeltetőknek kára keletkezik, melyet a Felhasználó köteles megtéríteni.
Mivel a Felhasználók nem kötelesek a JátékOldalt használni, ezért jogai sohasem keletkeznek azzal kapcsolatban, pontjai és egyéb virtuális javai sohasem tekintendők saját tulajdonuknak, minden, a JátékOldalon szerzett vagy vélt dolgaikat csak addig kapják kölcsön használatba az Üzemeltetőktől, míg esetlegesen Szankcionálásra nem kerülnek.
Az Üzemeltetők igyekszenek segíteni a Felhasználóikat, azonban a Felhasználóknak semmilyen körülmények között nem keletkezik plusz követelési joga az Üzemeltetőkkel szemben, kivéve természetesen a törvények által eleve biztosított alapjogokat.
Az Üzemeltetők tetszőleges feltételhez köthetik egy rosszindulatú, vagy visszaeső Felhasználó panaszának, kérdésének kivizsgálását, megválaszolását, plusz kérésének teljesítését. Munkát igénylő kérések esetén az Üzemeltető üzleti ajánlatot tehet, melyet a Felhasználó szabadon mérlegelhet, hogy kifizeti-e vagy lemond az elképzeléseiről.
Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság (többek között 2014. május 28.-ai) határozata alapján a véleménynyilvánításnak vannak határai, melyet túllép egy sértő, lealacsonyító hozzászólás. Felhasználási feltételeink betartatásának jogalapja harmóniában áll Magyarország törvényeivel. A véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút, korlátai vannak. "A védendő érdekek negyedik körét az egyéni becsület védelme képezi, amelybe beletartoznak az egyén személyiségi jogai éppúgy, mint egy vállalkozás jó hírneve, üzleti titkai."
Az Üzemeltetők joga létrehozni olyan saját szabályokat a JátékOldalukon, melyeknek az a célja, hogy a rosszindulatú Felhasználók ne tudjanak más Felhasználókat elriasztani a JátékOldal további használatától. Az a Felhasználó, aki például sérteget más Felhasználókat, vagy például rossz hírét kelti a JátékOldalnak, kárt okoz az Üzemeltetők JátékOldalának működésében, Felhasználók elriasztásával bevételkiesést is okozhatnak, melyért őket terheli a felelősség.
Önnek természetesen joga van bírósági úton érvényesíteni próbálni vélt igazát, az Üzemeltetők képesek, felkészültek a hatóságokkal hatékonyan együttműködni, bizonyítékokkal szolgálni.
A Felhasználók vegyék figyelembe, hogy a törvények nem adnak semmilyen plusz jogot a Felhasználóknak az Üzemeltetőkkel szemben, ha a Felhasználók az Üzemeltetők tulajdonában álló terméket használják, és nem állnak szerződéses jogviszonyban egymással.
Azok a Felhasználók, akik fizettek az Üzemeltetők részére a JátékOldal használatával kapcsolatban, vagy bármilyen egyéb okból, de nem állnak szerződéses jogviszonyban az Üzemeltetőkkel, semmilyen plusz törvény adta joggal nem rendelkeznek azokhoz képest, akik ingyenesen használják a JátékOldalt. Minden befizetés az Üzemeltető támogatása, mely a befizetés pillanatában teljesítésre kerül! Az esetlegesen ígért vagy ígérni vélt plusz szolgáltatásokat minden esetben csak azok a Felhasználók vehetik igénybe, akik nincsenek Szancionálva! A Szankcionált Felhasználók sem követelhetnek vissza a befizetéseikből - hiszen akkor ezzel vissza is élhetnének. Egy közérthető példa az élet más területéről: attól, hogy valaki autópálya matricát vásárolt, még elvehetik a jogosítványát pl. gyorshajtásért vagy ittas vezetésért, így adott esetben nem tudja sem igénybe venni az autópályát, sem visszakövetelni a kifizetését. Sőt, a jogosítvány megszerzése is sok pénzébe került, mégis elvehetik ha nem tartja be többek között a KRESZ szabályait, és a jogosítvány árát természetesen nem kapja vissza.
A JátékOldal esetleges hibásnak vélt működése nem vértezi fel a Felhasználókat plusz jogokkal, a hiba, kiskapu kihasználása, jogtalan előnyszerzés kerülendő és Szankcionálható, jelzése az Üzemeltetők részére javasolt.
A normálisan viselkedő embereket természetesen semmiféle Szankcióban nem részesítik az Üzemeltetők, az ő védelmük, kellemes szórakozásuk érdekében kerülnek Szankcionálásra az őket vagy Üzemeltetőket sértő, kártékonynak ítélt emberek.

IRÁNYELVEK, ÚTMUTATÓK, PÁLDÁK
Minden további részletezés csak irányelv, útmutatók, példák a JátékOldal rendeltetésszerű használatához, és nem értelmezhetők az Üzemeltetők bármikori pillanatnyi akaratával ellentétesen.
A részletezett engedmények és tiltások egyezményesek, minden Felhasználó magára kötelező érvényűnek ismeri el azokat.
Az Üzemeltetők egyes Felhasználóknak adhatnak plusz engedményeket, vagy sújthatnak plusz tiltásokkal, és időben tetszőlegesen revideálhatják konkrét, továbbra is törvényes álláspontjaikat.
Nem lehetséges minden váratlan helyzetre előre felkészülni, sőt, egy jól megfogalmazott álláspontot is érvényteleníthet egy extrém kivételes eset, melyet láthatóan rosszindulattal igyekszik valaki kihasználni.
Az Üzemeltetők pillanatnyi akaratával szembe menni tehát lehetetlen, amennyiben ez az akarat nem törvénytelen az adott pillanatban.
Az Üzemeltetők zéró toleranciát hirdetnek a rosszindulatú, másokat idegesítő illetve csaló, renitens Felhasználókkal szemben. Úgy véljük, a normális játékosok megérdemlik az általunk megkövetelt magas etikai, erkölcsi, morális színvonalat, melyet mi magunk is képviselünk. Ugyanakkor mindenkinek egy vagy akár több lehetőséget is adni szoktunk, hogy helyrehozza esetleges vétségeit.
A Felhasználó elfogadja, hogy nem használja a JátékOldalt olyan hozzászólás megjelenítésére, mely jogellenes, ártalmas, fenyegető, gyalázkodó, sértegető, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, idegesítő, ismétlődő, más magánéletébe betolakodó, faji, etnikai gyűlöletkeltő, vagy másképp kifogásolható.
Irányelvek a JátékOldal rendeltetésszerű használatához a Felhasználók részére:
- tilos és törvénysértő az emberi méltósághoz való alkotmányos alapjogot megsérteni, bárkit sértegetni, idegesíteni, zavarni, fenyegetni, csúnya, nem tetsző, ellenszenves, lealacsonyító kifejezéseket használni, ilyenekre célozgatni, rákérdezni, ilyenekkel viccelődni, gúnyolódni, etikátlanul viselkedni;
- tilos az időt húzni, szándékosan vagy gyakran nem teríteni, nem bedobni az arra alkalmas ulti lapokat;
- tilos olyan lapot teríteni, amellyel nem lehet minden ütést megszerezni (létezik ellenjátéka, vagy az asztalon lévő 1 vagy 2 lap nem a felvevőé lesz);
- tilos csalni, csalást elősegíteni, csalás felett szemet hunyni;
- tilos a JátékOldalon bárkit lecsalózni, arra utalni hogy csalt - nem tilos, sőt javasolt a JátékOldalon kívül, pl. email-ben vagy a webcseten ezt jelezni;
- tilos szándékosan rosszul ultizni, önmaga vagy ultis védőtárs ellen játszani, lehetetlen játék helyzeteket direkt bevállalni, valakivel szándékosan kitolni;
- tilos a még folyó parti közben arról beszélni, befolyásolni mások játékát;
- tilos túl sokat csetelni, ismételni, értelmetlen dolgokat írni;
- tilos olyan idegen vagy kód nyelven csetelni, ami a csetelőnek és az olvasónak nem anyanyelve;
- tilos hazudni, félrevezetni, mások dolgába visszatetsző mértékben beleszólni;
- tilos több néven játszani, belépni, beleértve a regisztrált / vendég átlépéseket is;
- tilos és törvénytelen szerencsejáték törvénybe ütköző tevékenységet folytatni, vagy megkísérelni, vagy ilyesmire buzdítani másokat, mivel a JátékOldalon kizárólag legális ingyenes ultizás folyik, ezért aki az Üzemeltetők akarata ellenére másban egyezik meg más Felhasználókkal, azért minden jogi felelősség őket terheli;
- tilos és törvénytelen egy játékost illetve az Üzemeltetőket, Adminokat zaklatni, számonkérni;
- tilos politizálni, faji, vallási és megbotránkoztató témákat feszegetni;
- tilos másokat felszólítani, parancsolni, utasítani, sürgetni;
- tilos bárkinek megtiltani bármit a JátékOldalon, például versenybe nevezést, asztalhoz beülést (ha nem saját készítésű asztala);
- tilos bárkit elküldeni, eltanácsolni a JátékOldalról, sakkozni, malmozni stb. küldeni;
- tilos egy játékost akarata ellenére követni, üldözni, ilyen szándékkal belépni az asztalához (kivéve nyílt versenyen, ha a szerver véletlen hozzá sorsolt, és a versenynek más a létrehozója), hozzászólni, szándékosan ellene játszani, mások előtt rossz színben feltüntetni;
- tilos egyik Felhasználónak egy másik Felhasználót konkrét ok nélkül Szankcionálni próbálni, tilos pl. elnémítani, ha nem írt sértőn vagy egyéb idegesítő módon;
- tilos bántó módon szóvá tenni, ha valaki nem köszön (ugyanis indokolt oka lehet rá, pl. technikai probléma, még nem tudja hogy kell mert újonc, egyéb akadályoztatás);
- tilos bárki ulti tudását vagy bármijét negatívan méltatni;
- tilos gyakran szóvá tenni valaki hibázásait;
- tilos a kezdőket (főként, de nem kizárólag, tehát bárki mást is) nem segíteni, kioktatni, elzavarni, gyorsabb játszási sebességre szólítgatni;
- tilos versenyről lelépni (kivéve ha számára képtelenség a Kliens használatának folytatása, ekkor a Kiszállok gombot kötelező használni);
- tilos bármit reklámozni vagy ellenreklámozni;
- tilos más játékoldalakról beszélgetni;
- tilos játékosok megismert adatait kiszivárogtatni (kivéve ha Szankcionálás alatt állnak vagy megsértették a Felhasználási feltételeket);
- tilos hamis adatokkal regisztrálni, ilyet hangoztatni, magát másnak (különösen Üzemeltetőnek) kiadni;
- tilos fériaknak női felhasználói nevet választaniuk és fordítva, vagy egyéb hasonlóan félrevezetőt;
- tilos internet elérést hamisítani, köztes szolgáltatókat igénybe venni, anonimitást elősegítő eszközöket és módszereket bevetni, privát böngészési módot használni;
- tilos a JátékOldalon talált hibákat, kiskapukat kihasználni, ilyenekről nem szólni az Üzemeltetőknek;
- tilos olyan internettel (pl. túl lassú) vagy eszközzel (pl. túl lassú, vagy vírusos) használni a JátékOldalt, ami tapasztalhatóan nem alkalmas a normális működtetésére;
- tilos a játékmenetet indokolatlanul, vagy szándékosan, vagy hanyagságból stb. lassítani
- tilos a JátékOldalt túl sokszor frissíteni, tilos például 1 perc alatt több mint 2x, 1 óra alatt több mint 10x belépni stb.;
- tilos reklámblokkolót használni, másokat ilyesmire buzdítani, a reklámozást negatívan méltatni, reklám-robotot használni, reklám kattintást serkenteni vagy lehetetlenné tenni;
- tilos részegen, ittasan, bódultan, egészségre káros módon (pl. túlságosan álmosan), ideges vagy egyéb módosult idegállapotban, fokozószerek hatása alatt JátékOldalunkat használni;
- tilos a JátékOldal használatát úgy folytatni, hogy a Felhasználó nem tud maximálisan odafigyelni, koncentrálni a JátékOldalra;
- tilos sértő hangfelvételt rögzíteni;
- tilos a JátékOldalt támadni, megpróbálni rongálni, lelassítani, Klienst módosítani, Szervert más módon elérni mint az általunk biztosított legfrissebb Klienssel;
- tilos másokéhoz, különösen az Adminokéhoz hasonló, illetve sértő, illetlen nevet regisztrálni, Üzemeltetők által kezdeményezett átnevezésben nem együttműködni;
- tilos könnyen kitalálható vagy máshol is használt jelszavakat használni;
- tilos jelen Felhasználási feltételeket kritizálni, ellentétes vagy kétes híresztelést kelteni;
- tilos bárki, különösen az Üzemeltetők idejét rabolni, ezt meg nem téríteni;
- tilos bármi módon megpróbálni anyagi, időráfordításbeli, erkölcsi kárt okozni az Üzemeltetőkkel és más Felhasználókkal vagy önmagával szemben;
- tilos névtelenül, Vendégként vagy hamis nevet használva kérdezni az Üzemeltetőktől;
- tilos Vendégként több mint 1 hétig használni a JátékOldalt, ezután csak Regisztrált tagként szabad belépni;
- tilos az Üzemeltetőket és az általuk alkotott dolgokat, pl. Robotokat, véletlenszerű osztást gyalázni, szidni, ilyenekkel viccelődni;
- tilos az Üzemeltetők kérései, akaratai ellen cselekedni, nekik nem válaszolni, hazudni;
- tilos az Üzemeltetőket felhívni vagy írni vagy egyéb módon kapcsolatot teremteni velük, ha azt megtiltották (a zaklatást persze a törvény is bünteti);
- tilos egy konkrétan itt leírt eset megszegése esetén az Üzemeltetőket arról kérdezgetni, hogy miért, meddig, miként kerültetek Szankcionálásra, súlyosbító körülmény tagadni, számon kérni, bizonyítékok követelésével időt rabolni, közzétett bizonyítékokat kritizálni, egyet nem értést hangoztatni, vitatni a tiltás indokoltságát vagy a Szanció mikéntjét, őszinte bocsánatot nem kérni;
- tilos bárkit tilos dologra buzdítani;
- kizárandó az a Felhasználó a támogatóival együtt, aki az Üzemeltetőket feljelenti, feljelentéssel fenyegeti, vagy bármilyen egyéb módon nemtetszésüket fejezik ki a JátékOldallal vagy az Üzemeltetőkkel, Adminokkal kapcsolatban, pl. facebookon-on rossz értékelést adnak - ezzel aktív módon saját maguk fejezik ki távolmaradási szándékukat;
- a fenti dolgok akkor is tilosak, ha valakit sérelem ért, semmilyen okból nem kap senki felhatalmazást tilos dolgokra;
- súlyosbító körülmény ha valaki tilos dolgot tett majd nem kér bocsánatot, nem ígéri meg hihetően hogy felhagy a tiltott tevékenységével, vagy több tilos dolgot is elkövet, vagy visszaeső módon újra megszegi a Felhasználási feltételeket, vagy szándékosan az Üzemeltetők ellen fordul, vagy előre eltervezett módon vétkezik;
- SZABAD értelmesen játszani, kellemesen társalogni, indokolt segítséget kérni, a normális 99%-hoz tartozni...

Mindeme tilos dolgokat azért szükséges leszögezni, mert sajnálatos módon mindegyikre volt már több példa az évek során, sokszor visszaélésszerűen a tiszteletteljes kéréseink ellenére, pl. minden nap rengeteg a sértegető csetelő, ha tiltásra kerülnek az Üzemeltetőket is szidják, rabolják az időnket, mindent tagadnak, követelőznek stb - persze javarészt ingyen, vagy ha Támogató, sem fedezi órabérben.


SZANKCIÓK
Az Üzemeltetők bármikor indoklás nélkül tetszőlegesen Szankcionálhatnak a JátékOldalukon bármely általuk arra méltónak vélt Felhasználót, ha észszerű belátásuk alapján nem teljesíti a Felhasználási feltételek valamelyik rendelkezését, vagy az Üzemeltetők szándéka ellenére cselekszik.
Akik vendégként használják a JátékOldalt, nem pedig regisztrált játékosként, egységesen globálisan korlátozott hozzáférést kapnak, ami tovább szigorítható.
A Szankciók lehetnek többek között, de nem kizárólagosan, bármely Felhasználóval szemben:
- figyelmeztethető, tetszőleges gyakorisággal felszólítható;
- hozzáférése a JátékOldalhoz felfüggeszthető részben vagy teljesen, határozott vagy határozatlan ideig, vagy akár örökre;
- a JátékOldal egyes funkciói elérhetetlenné tehetők, vagy más működésre állíthatók számára;
- Zsetonjai, Pontjai, bármilyen virtuális javai, hozzá köthető digitális elemek elkobozhatók, törölhetők, módosíthatók;
- csetelése és egyéb kommunikációi korlátozhatók;
- egyes játékokban, versenyeken való részvétele megtiltható, megkezdett játék közben is;
- félrevezethető, megtévesztő információkkal ellátható, játékélménye tetszőlegesen rontható;
- minden publikus adata, felhasználóneve, cselekvései, kommunikációi nyilvánosságra hozhatók, különösen nyomozati szerveknek, hatóságoknak éppúgy mint a sértetteknek, bárkinek átadható, közzé tehető, publikálható;
- Kliense módosítható, befolyásolható, adatai rögzíthetők;
- a JátékOldal eléréséhez használt eszközeinek, internetkapcsolatainak, körülményeinek részleteit maximálisan felderítheti az Üzemeltető, ehhez és a Felhasználó valódi kilétének felderítéséhez tetszőleges eszközöket és módszereket felhasználhat, ennek elősegítését kérheti a Felhasználótól;
- Kliensére rögzíthető a Szankció, kiegészítő adatokkal, minden lehetséges módon, Kliensén változtatások hajthatók végre a Szankciók betartatási, és a Felhasználó felismerési hatékonyságának növelése érdekében;
- az UltiLiga TV verseny sorozat internetes és élő versenyein, valamint a MAUSZ, MUOE és egyéb ultiversenyeken való indulás, bejutás, továbbjutás, folytatás tiltását is kezdeményezhetjük azok szervezői felé;
- feljelenthető;
A Szankcionálásokhoz illetve ezek elkerüléséhez hozzájárulhatnak más Felhasználók, és Szerver automatikák is, jelenthetik, pontozhatják, értékelhetik más Felhasználók tevékenységeit, ha pl. csalást, trágárkodást stb. tapasztalnak. Ezeket mindenkinek saját felelőssége helyesen használni, aki ezzel megpróbál visszaélni, az maga esik áldozatul. Szerver tévedéseket az Üzemeltetők igyekszenek mielőbb korrigálni.
Súlyosbító körülménynek számít ha a Felhasználó nem ért egyet a Szankciókkal, és/vagy megpróbálja azokat kijátszani, nem fogadja el, ezzel egyértelműen megsérti jelen Felhasználási feltételeket, és jogosulatlanul végez bármiféle tevékenységet a JátékOldalon vagy azzal kapcsolatban.
A mások tulajdonában álló, JátékOldal által használt külső tartalmak helytelennek ítélt Felhasználóit, vagy az élet bármely területén szerzett tapasztalatok alapján ellenszenvesen viselkedő embereket is Szankcionálhatnak az Üzemeltetők.
A JátékOldal internetes jellegéből adódóan előfordulhat téves Szankcionálás, ha az Üzemeltetők például egy olyan Klienst tiltanak le, amit több ember is használt, vagy a Felhasználó olyan internet eléréssel rendelkezik, melyet az internet szolgáltató több ügyfelének is kioszt, vagy más személy / élőlény / tárgy cselekedett a Felhasználó nevében stb. A téves Szankcionálást az Üzemeltetők igyekeznek mielőbb korrigálni, azonban ez munkaigényes, erre nem kötelezhetők, a Felhasználótól a keletkezett anyagi, munkabér kár kérhető minden rá fordítandó plusz munkáért.
Vegye figyelembe a Felhasználó, hogy a JátékOldalon végzett tevékenységeiért bírósági úton elszámoltatható, amennyiben fennál a gyanúja annak, hogy törvényt sért, az Üzemeltetők minden fellelhető információt igyekeznek az ilyen esetek bizonyításához összegyűjteni, és átadni a hatóságoknak.
Ahol jogaink érvényesítésére kerül sor, ott alapos nyomozást végzünk a gyanú alapjaival kapcsolatban. Mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy - a törvények és egyéb jogszabályok betartása közben - a Felhasználókkal szemben tisztességes módon érvényesítsük jogainkat.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adott hatóságokat, egyéb online játék- és szerencsejáték-szolgáltatókat, a bankokat, a hitelkártya-vállalatokat, az elektronikus fizetést szolgáltatókat, telefon társaságokat, valamint az egyéb pénzintézeteket a Szankcionálandó Felhasználó vélt személyazonosságáról, valamint a feltételezett törvénytelen, tisztességtelen vagy szabálytalan tevékenységéről tájékoztassuk, és Ön beleegyezik abba, hogy teljes mértékben együttműködik velünk az ilyen jellegű tevékenységgel kapcsolatos nyomozásában.
Számos jogi és üzleti okból kifolyólag fenntartjuk a jogot a JátékOldal elérésének korlátozására azon ügyfelekkel szemben, akik bizonyos igazságszolgáltatások hatáskörébe tartoznak.

NINCS KIVÉTEL
Felhasználónak számít egy ember akkor is, ha a nevében, vagy az általa máskor használt eszközzel (számítógép / laptop / mobiltelefon / tablet / okostévé / egyéb) bárki más ember / élőlény / tárgy / cselekvőképes akármi használja a JátékOldalt, beleértve olyan extrém eseteket is, mint pl. amikor valakinek a macskája kerül olyan helyzetbe, hogy a JátékOldalon észlelhető módosítást végez, vagy pl. valakit meghekkelnek, vagy ráborul a szekrény a számítógépre, ami ennek következtében "véletlen" a JátékOldalon kezd el tevékenykedni, vagy a JátékOldalhoz használt eszköz "magától" cselekszik, vagy földrengés stb. következtében, akkor is az ember, mint Felhasználó tartozik felelősséggel a JátékOldalon történt minden hozzá köthető cselekedettel kapcsolatban.
Bírósági tárgyalás esetén természetesen a bíróság feladata megítélni a bizonyítékok pro és kontra felmutatása után a vis major eseteket.
Az Üzemeltetők csak a saját tulajdonukban álló tartalmakért vállalnak felelősséget.
Az Üzemeltetőknek joga van rendszeresen, gyakran felkeresni, felkérni a Szankcionálandó Felhasználókat, figyelmeztetni őket, míg abba nem hagyják tiltott tevékenységeiket a JátékOldalon, az Üzemeltetők ilyen jellegű kapcsolatba lépése nem számít zaklatásnak, mivel a JátékOldal az Üzemeltetők tulajdona. Fordítva azonban, vagyis ha egy Felhasználó ismétlődően kapcsolatba lép az Üzemeltetőkkel, vagy más Felhasználókkal, azok kérése vagy akarata ellenére, az zaklatásnak minősül.

A Felhasználási feltételek megváltozásának okai (nem kizárólagosan) lehetnek többek között üzleti megfontolások, jogszabályi megfelelőség, a szabályozó szervek utasításainak, útmutatásainak vagy ajánlásainak pontosabb betartása, ügyfélszolgálati okok, tapasztalt incidensek hatékonyabb megoldása, vagy bármely körülmény megváltozása stb.
Ha bármely feltétel, vagy változás elfogadhatatlan Önnek, akkor azonnal szakítsa meg véglegesen és teljes körűen a JátékOldal használatát, látogatását.
Ha a megváltozott Felhasználási feltételek érvénybe lépésének időpontja után folytatja a JátékOldal bármely részének használatát, akkor azzal magára nézve kötelezőnek fogadja el a módosított Felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy a módosított Felhasználási feltételekről tudomást vett-e, illetve elolvasta-e azokat.

SZÁMLA
A JátékOldalon lévő játékokban való teljes körű részvételhez Számlát nyithat, amit az Üzemeltetők tartanak fenn Ön számára.
A JátékOldal használatához szükséges Számla megnyitásához követnie kell a "Regisztráció", vagy hasonló hivatkozás alatt lévő utasításokat.
Számlanyitás esetén felkérhetjük Önt személyi adatainak megadására, beleértve nevét és születési dátumát, valamint kapcsolattartási adatait, beleértve lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.
Hamisnak vélt adatokkal regisztráló Felhasználó tetszőlegesen Szankcionálható.
Egy önálló jogi személy maximum egy Felhasználónevet regisztrálhat az UltiStars oldalon, valamint csakis az általa létrehozott felhasználói fiók használatával veheti igénybe a JátékOldalt.
A JátékOldal Vendégként is kipróbálható, Vendég belépése során elkövetett tetteiért a Felhasználó ugyanúgy felelős, mint regisztrált társai. Az Üzemeltetőnek jogában áll minden tőle tellhetőt megtennie a játékosok kilétének felderítésében, ha azt szükségesnek tartja vagy előírják számára.
A Felhasználónak nincsen joga a létrehozott Számlájának megszüntetését, törlését követelni az Üzemeltetőktől, de az Üzemeltető dönthet úgy hogy törli azt, ami után a Felhasználónak ezzel kapcsolatban fellebbezési joga nincs, később nincs joga vissza követelni a megszüntetett Számláját, de az Üzemeltető dönthet úgy hogy mégis visszaadja azt.

A Felhasználási feltételek értelmében Ön felhatalmazza az Üzemeltetőket arra, hogy időnként ellenőrzéseket végezzenek, amelyet szabályozó szervek is előírhatnak az Üzemeltetők részére, a tények visszaigazolásának céljából.
A Felhasználó beleegyezik abba, hogy kérésünkre időnként további adatokat kell szolgáltatnia az Ön által megadott adatokra vonatkozóan, vagy az Ön Számláján elhelyezett esetleges befizetésekkel kapcsolatban.

Az időnként végzett Ellenőrzések során korlátozhatjuk a JátékOldal bizonyos részeihez való hozzáférést. Szíveskedjen figyelembe venni, hogy törvényi, biztonsági vagy egyéb üzleti okokból időnként újra elvégezhetjük az Ellenőrzéseket. Amennyiben nem tudja megadni számunkra ezen adatokat, Szankciókat alkalmazhatunk, amíg meg nem adja a valós adatokat.

Számlanyitást követően minden észszerű lépést meg kell tenni a felhasználónevének, jelszavának és/vagy fizetési azonosítóinak harmadik fél számára való (szándékos vagy véletlen) közzétételének elkerülésére. Minden olyan tranzakció érvényesnek tekintendő, amelynek során helyesen adta meg felhasználónevét, jelszavát, és/vagy fizetési azonosítóit, függetlenül attól, hogy a tranzakciót Ön engedélyezte-e, továbbá nem vagyunk felelősek a panaszokkal kapcsolatban abban az esetben, ha mások számára megadta vagy kideríthetővé tette felhasználónevét, jelszavát vagy fizetési azonosítóit.

Ha elveszítette vagy elfelejtette Számlájának adatait, azonnal vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetőkkel a pótlás érdekében, amelynek elérhetőségét a JátékOldalon megtalálja.

Ha a JátékOldalon plusz zsetonhoz kíván hozzájutni, akkor azt zseton csomagok megvásárlásával teheti meg. A zsetonok a játékon kívül semmilyen értéket nem képviselnek, valódi pénzbeli kifizetés az Ön javára nem lehetséges. Zsetonok vásárlásával semmilyen plusz jog vagy tulajdonlás nem keletkezik, azokat az Üzemeltetők általuk indokoltnak vélt esetekben elkobozhatják, módosíthatják, pénz visszafizetésre a Felhasználó ekkor sem jogosult.
Ugyanakkor zsetonokat ingyenesen is kapnak az Üzemeltetőktől a Felhasználók.
A kifizetésekről természetesen Számla kérhető attól, akinek Ön fizet.
SMS-es zseton vásárlás esetén például Ön a mobil szolgáltatójától kaphat külön kérésre vagy havi rendszerességgel számlát.

Fontos ugyanakkor, hogy a Felhasználók egymással nem kereskedhetnek (kizárva az Üzemeltetőt), sem valódi pénz, sem más vagyoni érték, sem virtuális javak formájában.
A Felhasználók maguk felelnek törvényszegő tetteikért, amennyiben pl. tiltott szerencsejáték szervezésben egyezkednek, azért minden felelősség őket terheli.
Az Üzemeltetők a legszigorúbban űzik az ilyen jellegű tevékenységeket, azonban nyilvánvalóan nem lehetséges a Felhasználók titkos megegyezéseiket maradéktalanul felismerni, megakadályozni.
Az Üzemeltetők egyetlen fejlesztése sem segíti elő a visszaélőket, törvénytelenkedőket, sőt, sok energiát fordítunk a törvények, jogszabályok, és jelen Felhasználási Feltételek maximális betartatására, az ellenszegülők mielőbbi és alapos megfékezésére.
Amennyiben tudomásunkra jut hogy a Felhasználó törvényt sért, jogunkban áll feljelenteni az illetékes hatóságkonál.
Amennyiben az Ön tudomására jut hogy egy másik Felhasználó törvényt sért, igyekezzen mielőbb az Üzemeltetők tudomására hozni.
Ha az Üzemeltetők gyanús esetben nyomoznak, Önöknek kötelessége a nyomozást maximálisan elősegíteni, kérdéseinkre legjobb tudásuk szerint válaszolni.

Ön felelős az Ön tartózkodási helyére érvényes jogszabályok ismeretéért. Meg kell győződnie arról, hogy törvényesen jár el a Számla megnyitásakor és/vagy a JátékOldal használata közben az Önre vonatkozó törvények értelmében. Ön ebbe beleegyezik, és ezért jótáll.

Nem felelünk a veszteségekért és a károkért, amelyek Önnél vagy más játékosokkal fordulhatnak elő összejátszás, tisztességtelen vagy törvénytelen tevékenység vagy csalás, továbbá azon tevékenységek következtében, amelyet saját hatáskörünkben az előbb felsoroltak vonatkozásában végzünk el.

Ha gyanítja, hogy valaki összejátszást, csalást és tisztességtelen tevékenységet követ el, akkor azt egy órán belül e-mailben, telefonon vagy egyéb visszaigazolt módon igyekezzen jelenteni az Üzemeltetőknek.
Beleegyezik abba, hogy a JátékOldal elérésével vagy használatával kapcsolatban semmilyen formában nem vesz részt és nem kerül kapcsolatba összejátszással, csalással vagy tisztességtelen tevékenységgel, ill. egyéb bűncselekménnyel.
A jelen bekezdés rendelkezéseinek megsértése a Felhasználási feltételek súlyos megszegését jelenti.

Amennyiben észszerű okunk van azt hinni, hogy:
- valamilyen formában részt vett vagy kapcsolatba került összejátszással, csalással vagy tisztességtelen tevékenységgel, ill. egyéb bűncselekménnyel; vagy
- az adott megtett téttel vagy lejátszott játékkal kapcsolatban tisztességtelen előnyre tett szert velünk vagy az adott játékban részt vevő harmadik személyekkel szemben; vagy
- a lejátszott játék összejátszást vagy tisztességtelen eljárást vagy csalást tartalmazott; vagy
- tudomásunkra jut, hogy Ön gyaníthatóan összejátszásban, csalásban vagy tisztességtelen tevékenységben (többek között visszatérítés), ill. bűncselekményben vagy szabálytalan cselekedetben vett részt; vagy
- tudomásunkra jut, hogy Ön "visszatérítést" követett el, vagy visszautasította a vásárlásokat vagy a Számlára befizetett befizetéseket; vagy
- csődbe ment vagy hasonló eljárásokban vett részt a világ bármely részén; vagy
- tiltott szerencsejátékot folytat, vagy erre buzdít másokat;
Ilyen esetekben is jogunkban áll tetszőleges szanciókat alkalmazni Önnel szemben a JátékOldalunkon.
A fentiek értelmében:
- gyanúnk alapja többek között az általunk valamint partnereink és egyéb szolgáltatók által a tisztességtelen magatartás, a csalás és az összejátszás felfedésére alkalmazott gyakorlatok, amelyeket mindenkor a játékiparban alkalmaznak;
- a "tisztességtelen magatartás" többek között az, ha Ön vagy más személy ugyanabban a játékban bármikor lopott, másolt vagy más törvénytelen cselekményen átesett telefont, bankkártyát vagy hitelkártyát használ a pénzösszegek forrásaként;
- a "bűncselekmény" tartalmazza a pénzmosást; valamint
- a "tisztességtelen előny" többek között: a JátékOldalunkon lévő hézagok és hibák kihasználása; automatikus játékosok használata; ill. IT hibák kihasználása.

Tisztességtelen magatartást követ el az a felhasználó, aki a szolgáltatás használata során másokat zaklat, emberi méltóságukban megsért, vagy trágár beszéddel illet - függetlenül attól, hogy azt "ki kezdte" és milyen okból teszi.

Az összejátszás olyan helyzet, amelyben két vagy több játékos tisztességtelen előnyre próbálnak szert tenni azáltal, hogy megosztják egymással a kártyáikkal és az asztallal kapcsolatos egyéb információkat. Az a játékos, aki kísérletet tesz más játékosokkal való összejátszásra a játék szoba használata közben, Szankcionálható. Minden tőlünk telhetőt megteszünk az összejátszással gyanúsított játékosok elleni panasz kivizsgálására. Sem az Üzemeltetők, sem kapcsolt feleink semmilyen körülmények között sem felelősek az Önt vagy más játékost ért veszteségért, amely összejátszás vagy egyéb törvénytelen tevékenység eredményeként merül fel, és sem az Üzemeltetők, sem kapcsolt feleink nem kötelesek lépéseket tenni, ha gyaníthatóan összejátszásra vagy törvénytelen cselekedetre került sor.

Ön kizárólagosan felelős a JátékOldal eléréséhez szükséges számítógépes berendezések, távközlési hálózatok és az internetes kapcsolat biztosításáért és fenntartásáért. Semmilyen módon sem vállalunk felelősséget az Önt ért veszteségekért, amelyeket a JátékOldal eléréséhez bevont internet vagy bármely más távközlési hálózati szolgáltató, vagy az eléréshez használt eszköz, vagy bármilyen külső körülmény okozott.
Semmilyen körülmények között sem használhatja a JátékOldalt olyan célokra, amelyek rágalmazóak, sértőek, obszcének, törvénytelenek, rasszista, szexuális vagy diszkriminatív természetűek, vagy vélhetően ilyen jellegűek, ill. ilyen természetűnek minősíthetők, vagy összeütközést okozhatnak.
Tilos a sértő és agresszív nyelvezet vagy képek használata; JátékOldalon keresztül más személyek, többek között más Felhasználók szidása, fenyegetése, zaklatása, rágalmazása, minősítése; ill. tilos ilyen módon viselkedni az Üzemeltetők ügyfélszolgálati, helpdesk vagy támogató személyzetével, amelyeket az Ön rendelkezésére bocsátunk.
A JátékOldalon nem végezhet korrupt tevékenységet, a JátékOldalt nem áraszthatja el olyan információkkal, amelyek gátolják annak vagy egy adott funkciójának működését, amely bármilyen módon befolyásolja a JátékOldal működését, például (de nem kizárólagosan) a vírusokkal, férgekkel, logikai bombákkal vagy hasonlókkal való támadásokat. Szigorúan tilos a többszörös megismétlés vagy a "spam". Tilos a JátékOldalon bármilyen formában tárolt információkat befolyásolnia, eltávolítania vagy egyéb módon megváltoztatnia.
Kizárólag személyes szórakozásra használhatja a JátékOldalt, ill. kifejezett beleegyezésünk nélkül tilos hozzáférést nyújtani a JátékOldalhoz, ill. annak egészét vagy egy részét másolni, beleértve a rámutató linkek létrehozását.
Ahol más honlapokra mutató hiperlinkeket biztosítunk, azt kizárólag tájékoztatási célból tesszük. Saját felelősségére használja ezen linkeket, és nem vállalunk felelősséget az ilyen jellegű honlapok tartalmáért vagy használatáért, ill. a rajtuk található információkért. Kifejezett engedélyünk hiányában nem hozhat létre erre az oldalra mutató linkeket, ill azokat nem módosíthatja.
A JátékOldalon szigorúan tilos más nevében tevékenykedni, másnak kiadnia magát, különös tekintettel visszaélni az Üzemeltetők személyazonosságaival. Tilos bármilyen más tevékenységet folytatni, mint játszani és kellemesen társalogni, tilos bárkinek bármit reklámoznia (az Üzemeltetők engedélye nélkül), vagy ellenreklámoznia.
Az Üzemeltetők jogosultak nem csak játékosokat, hanem a játékosok teljes számítógépét, sőt, a játékossal azonos, közös internetet használókat is Szankcionálni, beleértve más olyan játékosok számítógépét és internet elérését is, akikről az Üzemeltetők azt feltételezik, hogy segítséget nyújtottak, vagy információkkal szolgáltak a Szancionált felhasználóknak.
Teljes mértékben köteles kártalanítani minket az összes veszteséggel, költséggel, ráfordítással, követeléssel, igénnyel, kötelezettséggel és kárral kapcsolatban (beleértve a jogi díjakat), amelyeket Ön okozott, illetve amely munkák elvégzése nem vált volna szükségessé az elvégzés pillanatában az Ön ráhatása nélkül, beleértve akár a jelen Felhasználási feltételek pontosítását is.
Amennyiben Ön egyedi, nehezen értelmezhető tevékenységet folytat JátékOldalunkon vagy azzal kapcsolatban, akkor igyekszünk a Felhasználási feltételekben külön kitérni annak megítélési módjára, ez esetben vegy figyelembe hogy a pontosított feltételek vonatkoznak Önre, illetve az Önhöz hasonló tevékenységet folytatókra, és azok buzdítóira.

Az Üzemeltetők szavatolják, hogy a Játékban általuk programozott robot játékosok a lehető legjobb szándékkal, tudással, körültekintéssel járnak el, nem csalnak, beleértve a véletlen generátort. A játékosoknak hasztalan és tilos a robot játékosokat vagy a véletlenszerű algoritmusokat, azok programozóit rágalmazni, vádolni. A JátékOldal üzletmenetét hamis vádakkal negatív módon befolyásolni, másokat elriasztani a JátékOldal használatától a legszigorúbban büntetendő vétség, és a vétkes kártalanításra kötelezhető az általa okozott kárért.

A Felhasználó súlyosan károsítja a JátékOldalt, ha tevékenysége következtében valamely más Felhasználót elriaszt annak használatától, ugyanis a JátékOldal haszna arányos a Felhasználók számával. Az Üzemeltetők ezért minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a normálisan viselkedő játékosok minél jobban szórakozzanak, őket bántani ne tudják. Az ez ellen tevékenykedő Felhasználók komoly kárt okoznak, ezt kötelesek megtéríteni.
Bármikor kizárólagos hatáskörünkben módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük a JátékOldalon felkínált termékeket, valamint megváltoztathatjuk ezek árát, működési módját.
Időnként korlátozhatjuk a JátékOldal bizonyos részeinek elérését karbantartási okokból.

Ha váratlan rendszerhibák, tévedések és hibák fordulnak elő a JátékOldalon, akkor azonnali lépéseket teszünk a probléma megoldására. Ahol az ilyen jellegű rendszerhibák, tévedések és hibák megszakítják a játékot, ahol azt az Ön vagy más játékosok hátránya nélkül nem lehet pontosan ugyanolyan helyzetből újraindítani, akkor minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy igazságos módon járjunk el.
Nem vállalunk felelősséget az olyan jellegű IT hibákért, amelyeket az Ön vagy más játékosok által a JátékOldal eléréséhez használt eszköz okoz, ill. az Ön vagy más játékosok internetszolgáltatói miatt bekövetkező hibákért.

Amennyiben Ön egy hiba miatt jóváírt Zsetonokat használt, vagy hiba következtében Zsetont kapott, akkor ezt korrigálhatjuk.

A JátékOldalon keresztül felkínált termékekhez való hozzáférés az Ön kizárólagos választására, belátására és kockázatára történik. Mi nem vállalunk felelősséget a JátékOldal használatára tett kísérletéért, ha azt az általunk nem kívánatos módon, módszerekkel vagy úton kívánja használni.
A Felhasználási feltételekben leírt módon, kielégítően ellátjuk a JátékOldalt az észszerűen elvárható tulajdonságokkal és karbantartással.
A JátékOldalon kínált termékekkel kapcsolatban nem teszünk más ígéretet, ill. nem vállalunk garanciát, és ez ellen kizárunk (a törvény által megengedett mértékben) minden beleértendő garanciát.
Mi nem vállalunk felelősséget Önnel szemben a Felhasználási feltételekkel vagy a JátékOldal használatával kapcsolatos, szerződésből, károkozásból (beleértve hanyagság) , ill. egyéb dologból eredő üzleti veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan az adatok, a haszon, a bevétel, az üzlet, a lehetőségek, a goodwill, a hírnév elvesztéséért, ill. az üzletmenet folytonosságának megszakadásáért, ill. a jelenleg előre nem látható veszteségekért.

Önnek teljes kártérítést kell fizetnie bármely követeléssel, kötelezettséggel, költséggel, kiadással (beleértve a jogi díjakat) és egyéb költségekkel kapcsolatban, amelyek a Felhasználási feltételek vagy más, JátékOldalra vonatkozó előírás megszegéséből erednek, amelyet Ön vagy az Ön Felhasználóját / eszközét / internet elérését használó harmadik személy (függetlenül attól, hogy Ön felhatalmazta-e) vagy más egyéb követett el.

A rendelkezésre álló jogorvoslatokon felül, ha Ön súlyosan megszegi a Felhasználási feltételeket, akkor nyereményét elveszíti. Ilyen körülmények között a Fenntartó visszatarthatja a Számláján lévő bármely pozitív egyenleget.

A JátékOldalon lévő összes - általunk birtokolt vagy harmadik fél tulajdonosok engedélyével használt - design, szöveg, grafika, zene, hang, fotó, videó, az ezekből álló válogatás vagy elrendezés, szoftver-összeállítás, forráskód, szoftver és egyéb anyagok a szerzői jogvédelem és egyéb tulajdonjog alá esnek. A JátékOldalon lévő bármely anyagot letölthet vagy kinyomtathat; a letöltés kizárólag egy személyi számítógépre történhet, a nyomtatás pedig kizárólag személyes, nem pedig üzleti használatra történhet, Ön által tovább nem adható, közzé nem tehető mások számára.
A JátékOldal használata semmilyen körülmények között sem ruházhatja fel a Felhasználókat az általunk vagy harmadik fél által birtokolt szellemi tulajdonjogokban való érdekeltséggel (például szerzői jogok, know-how vagy védjegyek).
Semmilyen joggal nem ruházzuk fel a Felhasználókat a JátékOldalon megjelölt védjegyek vagy logók használatára vagy másolására, kivéve, ha azt a Felhasználási feltételek kifejezetten engedélyezik.
Ön nem jogosult, ill. mások számára nem engedélyezheti a JátékOldal vagy annak egy részének másolását, tárolását, közzétételét, bérbeadását, licenszbe adását, értékesítését, elosztását, megváltoztatását, kiegészítését, törlését, eltávolítását vagy befolyásolását, az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett megbontást vagy beavatkozást (vagy az arra irányuló kísérletet), ill. a JátékOldal megváltoztatását a JátékOldal megtekintése vagy használata során, a Felhasználási feltételek értelmében.
A JátékOldallal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog, az Üzemeltető neve, logója, designja, a védjegye és egyéb megkülönböztető márkajegyei, ill. az Üzemeltető által a JátékOldalhoz biztosított tartalom az Üzemeltető tulajdona. Beleegyezik abba, hogy nem tünteti fel és nem használja ezeket a logókat, designokat, védjegyeket és egyéb megkülönböztető márkajegyeket az Üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül.

Nem élhet vissza a JátékOldallal azáltal, hogy szándékosan vagy hanyagságból vírusokat, trójai vírusokat, férgeket, logikai bombákat vagy egyéb rosszindulatú és technológiailag káros anyagokat használ. Nem tehet kísérletet a JátékOldalhoz, a JátékOldalt tároló szerverekhez vagy bármely kapcsolódó szerverekhez felhatalmazás nélküli való hozzáférésre. Nem tehet kísérletet a JátékOldal megtámadására az informatikai szolgáltatások megbénítása vagy eltérítése, ill. ezek terjesztése által. A jelen rendelkezés megsértésével bűncselekményt követ el a számítógépes visszaélésekre vonatkozó törvény értelmében. Az ilyen jellegű szerződésszegést jelentjük a hatóságok felé, valamint együttműködünk azokkal azáltal, hogy közzétesszük számukra az Ön személyazonosító adatait. Az ilyen jellegű szerződésszegés esetén a JátékOldal használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.
Nem vagyunk felelősek az informatikai szolgáltatások megbénítása vagy eltérítése, ezek terjesztése, vírusok vagy technológiailag káros anyagok - amelyek befolyásolhatják számítógépét, számítógépes programjait, adatait és az egyéb, birtokában lévő anyagokat - miatt bekövetkező veszteségekért vagy károkért, amelyek a JátékOldal használatából vagy a JátékOldalon elhelyezett anyagok letöltéséből, ill. a JátékOldalra mutató más JátékOldalból erednek.

A JátékOldalon keresztül történt játékkal kapcsolatos panaszt vagy vitát az eredeti tranzakció időpontja után legfeljebb 30 napig veszünk figyelembe.

Ha panaszt kíván tenni a JátékOldallal kapcsolatban, akkor első lépésként vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az Ön panaszával kapcsolatban.
Vita esetén Ön és az Üzemeltetők megállapodnak abban, hogy a szerver nyilvántartása a panasz lezárásának végső döntő eleme.

Ön elismeri, hogy a véletlenszám-generátorunk befolyásolja a JátékOldalon keresztül játszott játékok menetét, Ön elfogadja az összes ilyen játékok eredményét. Továbbá beleegyezik abba, hogy abban a valószínűtlen esetben, ha az Ön képernyőjén és a játék szerverén lévő eredmények között eltérés tapasztalható, a játék szerverén lévő eredmény érvényes, Ön elismeri, és beleegyezik abba, hogy a nyilvántartásaink a végső döntő szempontok annak meghatározásában, hogy milyen feltételekkel és körülmények között vehet részt az adott online játékban, valamint a részvétel eredményeinek eldöntésében.

Ha fel kívánjuk venni Önnel a kapcsolatot, akkor arra a Kapcsolattartási adatain keresztül kerül sor. Az értesítések azonnal megfelelően kézbesítettnek és átvettnek minősülnek, miután e-mailt küldünk Önnek, ill. miután telefonon beszéltünk Önnel (beleértve, ha hangposta-üzenetet hagyunk Önnek), ill. postai küldemény esetén három (3) nappal a feladás után.

24 órás (továbbra is ingyenes nevezésű) versenyre vonatkozó szabályok: ha van felajánlott díj, azt az nyeri aki 1) regisztrált (nem vendég) játékos, 2) a legtöbb pontot szerzi a kiírt pontozási szabályokkal (ami a minél több parti lejátszását minél jobban díjazza), 3) az Üzemeltetők sportszerűnek találták a játékmódját, 4) valódi nevét, postázási címét, egyéb bekért adatait a verseny végét követő 24 órán belül közli az Üzemeltetőkkel.
A jelen Felhasználási feltételek értelmében nem vállalunk felelősséget kötelezettségeinek teljesítésének elmulasztásáért, késedelméért, amelyet az Ön észszerű ellenőrzésén kívül eső események okoztak ("Vis major esemény").

Amennyiben Ön kárt okoz számunkra, vagy megdolgoztat minket, akkor az Ön tartozásának mértékét, a Magyar Mérnöki Kamara aktuálisan érvényes díjszabása alapján kell számítani, mely 2017 decemberétől megtekinthető itt: Mérnöki díjszabás

Ha a Felhasználási feltételek valamelyikét az illetékes hatóságok bármilyen mértékben érvénytelenné, törvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné nyilvánítják, akkor az adott feltétel vagy rendelkezés olyan mértékben különül el a többi feltételtől és rendelkezéstől, hogy azok a törvény által biztosított legnagyobb mértékben továbbra is érvényesek maradnak.
Az ilyen esetekben az érvénytelennek vagy a kikényszeríthetetlennek minősülő részt a hatályos törvények által engedélyezett oly módon helyettesítik, hogy az a lehető legjobban tükrözze az Üzemeltetők eredeti szándékát.

Az Üzemeltetők időben felkészültek az új, GDPR-kompatibilis szabályok megalkotásával is.
A Felhasználási feltételekre és azok értelmezésére irányadó jog Magyarország jogszabályai.